Vánoční sbírka 2014

Vánoční sbírka 2014

Vánoční sbírka 2014 měla čtyři hlavní body: pomoc mladým v naší zemi, dvojí pomoc chudým dětem v Bangladéši a pomoc chudým křesťanům v Ugandě. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!
Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2014 s podrobným popisem jednotlivých témat.


Milí přátelé,
v předvánoční době Vás chceme opět pozvat k pomoci lidem, které možná nikdy nepotkáte, ale přece jim můžete prospět. Pro Vánoční sbírku 2014 jsme vybrali několik naléhavých projektů. Prosím zapojte se podle svých možností. Sbírka potrvá do 31. 1. 2015.

Pokud se rozhodnete do sbírky přispět, můžete ve formuláři níže vyplnit své kontaktní údaje (povinné to však není), abychom Vám mohli zaslat potvrzení o darech pro finanční úřad.
Přejeme Vám krásné a požehnané Vánoce!

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby


ČR Program Zdravá mládež – nový lektor


Jde o podporu lektorské činnosti na českých školách. Je to dlouhodobá práce, a proto ani potřeby této práce nikdy neskončí. Naši lektoři hovořili loni tváří v tvář ke čtyřiapadesáti tisícům dětí a studentů. Mnohé děti jsou přednáškami osobně dotčeny a bylo tím do nich zaseto něco důležitého a krásného. Máme výsadu podporovat 17 lektorů v celé ČR s výjimkou dvou krajů. Další statisíce dětí čekají na „svého lektora“.
Pokud se máme odvážit tuto práci rozšířit i příští rok, potřebovali bychom pro nového lektora získat asi 150 000 Kč na rok 2015. Pomůžete nám? Všechny dary z ČR jsou plně použity pro podporu lektorů.
Na program Zdravá mládež můžete přispět na náš účet číslo 139513054/2700
s variabilním symbolem 350 a specifickým symbolem 222.
Více o programu Zdravá mládež
 

Bangladéš
Od léta 2014 jsme zahájili podporu dětí v této lidnaté zemi zkoušené bídou. Naši tamní partneři z organizace International Needs (IN) prokazují velikou lásku svým převážně muslimským spoluobčanům (90 % obyvatel Bangladéše se hlásí k islámu). I přes rizika náboženské zášti provozují kvalitní křesťanské školy, sirotčince a mnoho jiného. Proto nám velmi záleží na tom, abychom jim pomohli. Jde o dvě skutečně potřebné věci:


Bangladéš: matrace, deka a povlečení na postel
Sirotci a děti z extrémně chudých poměrů, které žijí v dětském domově Savar, jsou nesmírně nadšení a aktivní ve svém studiu. Mají velkou víru, že budou moci změnit nejen své okolí, ale i svou zemi. Toužíme jim zajistit lepší podmínky, protože 150 z nich doposud spí na dřevěných postelích bez matrací, dělí se o deky a nemají potřebné sítě proti hmyzu. Rádi bychom jim kromě studia a základní péče také vytvořili místo, kde budou mít pocit domova, kde budou mít něco vlastního.
Každých 620 Kč nám umožní pořídit matraci, deku, povlečení, polštář a síť proti hmyzu pro jedno dítě. Celkem bychom potřebovali získat 93 000 Kč pro všech 150 dětí. Jakýkoliv dar však způsobí velký rozdíl.
Na matraci a uvedené vybavení pro děti z Bangladéše můžete přispět na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 934.


Bangladéš: knihy o křesťanství pro děti
  Pouze 0,7 % obyvatel Bangladéše se hlásí ke křesťanství. Podle zákona mají právo na svou víru, ale v praxi nemají například přístup k veřejným studnám a o své víře nesmějí mluvit na veřejnosti. Přesto počet křesťanů stabilně roste. Rádi bychom získali prostředky na výukové knížky o křesťanství v bengálštině pro 102 dětí v dětském domově Savar.
Kolegové v Bangladéši by rádi pořídili potřebné knihy pro různé věkové kategorie.
Jedna knížka stojí v průměru 139 Kč. Celkem potřebují 786 knih, jejichž celková cena je 109 254 Kč.
Na knihy o křesťanství pro děti z Bangladéše můžete přispět na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 935.
Více o naší pomoci v Bangladéši
 

Uganda Bible pro křesťany


Naši ugandští přátelé někdy říkají: „Proč chceš kupovat něco člověku, který má vše? Kup něco tomu, který nemá nic.“
Jen asi čtvrtina ugandských křesťanů si může dovolit koupit si vlastní Bibli.
International Needs dává Bible zejména novým křesťanům. V roce 2014 rozdala IN celkem 120 Biblí v místním jazyce a 30 Biblí v angličtině. Rozhodli jsme se tuto aktivitu opět podpořit.
Na zakoupení jedné Bible potřebujeme v průměru 250 Kč (anglická verze je levnější než překlad v místním jazyce).
Na Bible pro křesťany v Ugandě můžete přispět na náš účet číslo 139513054/2700 s variabilním symbolem 936.
Více o naší pomoci v Ugandě

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary