Místo působení: České Budějovice
Zaměstnavatel:
Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, česká pobočka (ICEJ)
Webové stránky: ICEJ

Mgr. Monika Slunečková přednáší na základních a středních školách v Českých Budějovicích a okolí na téma antisemitismus a holocaust.

Monika říká: „Studenti jsou v přednášce vedeni k tomu, aby o nebezpečí rasismu samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.“

Kromě tohoto klasického tématu, které ve školách vítají zejména učitelé dějepisu, přednáší také o antisemitismu ve 2. polovině 20. století a o moderním státu Izrael. Přednášky jsou vždy interaktivní a provází je fotografie a videa.

Variabilní symbol určený pro osobní dárcovství: 331

 

Navštivte také reportáže z přednášek Moniky a nechte se vtáhnout do atmosféry této práce:

Březen 2019

Červen 2017

Říjen 2016

Říjen 2013

 

Více o přednáškách

Jak se stala lektorkou
Monika Slunečková byla dříve farářkou a matkou v domácnosti. V roce 2010 se stala lektorkou ICEJ a začala přednášet na základních a středních školách.

Monika říká, že studenti obvykle přijímají přednášky kladně a se zájmem. Přesto výjimečně existují i obtížné situace, jako např. tato:
„Při jedné přednášce projevoval své radikální postoje jeden ze studentů, výrazný třídní vůdce. Jeho názory byly typu: proč by neměl vládnout a vést druhé ten, kdo má k tomu největší schopnosti, inteligenci i sílu? V podstatě se ztotožňoval s nacistickou teorií nadlidí. Asi 10 minut jsem s ním mluvila – po pár vyměněných větách se některé dívky přidaly ke mně – a pak jsem se pozvolna vrátila k tématu. Řekla jsem si, že ho nechci jednoduše ignorovat, ale ani skončit u debaty, která třídu mate. Mám naději, že to skončilo konstruktivně, ale jsem vděčná, že jsem takovou situaci nezažila víckrát.
Asi ještě více než extrémistické názory toho mladíka mne nepříjemně překvapila paní profesorka. Po celou dobu debaty mlčela, a když mi o přestávce děkovala, vyslovila obdiv k šíři znalostí a sečtělosti toho studenta. Jako by neslyšela, jakou ‚sečtělost‘ ukázal.“

Témata přednášek:
Antisemitismus a holocaust v obrazech a dokumentech
Antisemitismus druhé poloviny dvacátého století
Izrael – země a lidé

Ohlasy

“Studenti si sami o besedu řekli na základě referencí od starších spolužáků!”
učitel

“Velmi potřebná prevence xenofobie.”
učitel

„Perfektní připravenost – je vidět, kolik práce je za konečnou prezentací. Vyprávění silného příběhu s emocionálním nábojem, který strhne posluchače! Historické informace, které jsou v hodinách dějepisu opomíjené.“
učitel

„Velmi fundovaný a pro studenty přijatelnou formou podaný výklad.“
učitel