Soustředění lektorů 2005

Soustředění lektorů 2005

Soustředění se odehrálo 7.–8. 4. 2005. V Černé Hoře jsme tímto způsobem strávili společně dva zajímavé dny už potřetí.

Naše soustředění má několik cílů: tím hlavním je vytvořit nám všem prostor pro zastavení se, sdílení, osobní posílení do další práce a také budování našich vztahů. Někteří lektoři se dříve navzájem neznali a někteří navázali spolupráci až díky těmto setkáním. Tato soustředění přináší novou motivaci a povzbuzení ze společenství, které na něm prožíváme, a to mohu potvrdit právě i za sebe. Všech soustředění se účastnili i členové správní rady. Vážím si jejich času, který obětují pro naši práci dobrovolnicky jako lidé, vytížení plně svou vlastní prací, a pokud jde o soustředění, sami se na něj a na setkání s týmem opravdově těší.

Stejně milá mi byla přítomnost dalších hostů na soustředění: pastora nedenominačního křesťanského společenství Ogden Church (Michigan, USA), pana Kurta Bjorklunda, který s námi strávil v ČR šest dní a účastnil se pěti přednášek na školách a třech setkání volnočasových klubů. Církev, kterou vede, podporuje naši práci od loňského roku. Krátkou reportáž z Kurtovy návštěvy najdete zde. Společně prožitý čas v nás vzbudil silnou motivaci k budoucí spolupráci a tak předpokládáme, že se z jeho společenství zformuje tým lidí, kteří by k nám přijeli na podzim a podíleli by se na naší práci ve školách. Naše dosavadní zkušenosti potvrzují, že je to velmi efektivní způsob práce.

V době, kdy píšu tyto řádky, se nám již podařilo ve spolupráci s International Needs zajistit potřebné prostředky. Ivo díky tomu může po jednom a půl roce čekání zahájit svou práci naplno.

Dalším hostem byl ředitel křesťanského občanského sdružení Trans World Radia (TWR-CZ) pan Ing. Aleš Bartošek z Brna, který nám přijel pomoci výkladem na téma, jak lze motivovat dárce z České republiky k podpoře naší činnosti.

Tentokrát zde byli s námi i čtyři hosté, kteří jsou s námi spojeni nějakým jiným způsobem. Michal Petratur, nový kazatel křesťanského společenství, ve kterém působí náš lektor Vojtěch Horáček. Sabina Římanová, dobrovolná spolupracovnice a sestra Davida Římana. A také Michal Vašenda a Ivo Neuvirt z Ostravy, kde působí v občanském sdružení Pavučina ve velmi podobném typu práce, jako je program Zdravá mládež. Ivo přijel také jako náš potenciální budoucí spolupracovník v tomto programu. V době, kdy píšu tyto řádky, se nám již podařilo ve spolupráci s International Needs zajistit potřebné prostředky. Ivo díky tomu může po jednom a půl roce čekání zahájit svou – doposud dobrovolnickou – práci pro mládež už od 1. června 2005 naplno. Iva Neuvirta vidíte na fotografii vpravo.

Jak jsme strávili tyto dva dny
Úvod patřil vzájemnému představení všech přítomných – hostů, stálých spolupracovníků i členů správní rady, z nichž zde byli Jiří Krejčí s manželkou a Ing. Miloš Rauš.

Odpoledne a večer byl čas pro Kurta Bjorklunda. Kurt nám posloužil dvakrát jednoduchým povzbudivým a motivujícím vyučováním o naléhavosti křesťanské zvěsti a také o zdravých vztazích v týmu spolupracovníků. Naše setkání nejsou typickými semináři, je to více jako beseda a sdílení na určité téma. Myslím, že to je ideální forma pro to, co chceme ze soustředění získat. Přínosem je pro nás i příjemné prostředí střediska Word of Life v Černé Hoře uprostřed přírody.

Druhý den jsme věnovali tématu, které je ryze praktické a citelně ovlivňuje naši službu. Fundraising z místních zdrojů aneb jak získat a motivovat přátele naší služby – to bylo téma pro Ing. Aleše Bartoška. Nadace Mezinárodní potřeby zahájila nový program, který doplní finanční potřeby nutné k podpoře služby – tzv. Vyrovnávací fond. Z něj bude možno čerpat tehdy, pokud se nejprve najdou prostředky z místních zdrojů, které Vyrovnávací fond doplní a navýší. Toto je výzva pro všechny naše spolupracovníky. Nyní jsme měli příležitost slyšet, jak se jim toto daří dělat v TWR.

Jedná se o důležitý krok do budoucna, a proto jsme debatě o zajištění služby věnovali celý zbytek odpoledne. Vyrovnávací fond je naše nová iniciativa a bylo mnoho co vysvětlovat, debatovat, povzbuzovat tak, abychom mohli skutečně do nových věcí vstoupit. Odpolední části našeho soustředění se zúčastnil Ing. Jaroslav Pleva, který je třetím členem správní rady.

Rád bych na závěr vyjádřil vděčnost všem, kteří se letos v Černé Hoře sešli za to, že můžeme jít v této práci společně. Vážíme si Vás všech, Vašeho přínosu a úsilí.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary