Soustředění lektorů 2013

Soustředění lektorů 2013

Soustředění pořádá a plně financuje Nadace Mezinárodní potřeby.
Začátkem září se již tradičně uskutečnilo dvoudenní soustředění lektorů určené pro „naše“ lektory programu Zdravá mládež, lektory podpořené F-nadací (která se částečně podílela na programu) a další partnery či příznivce této přednáškové práce. V  konferenčním centru Immanuel se nás sešlo celkem 52.

Po stručném představení všech účastníků jsme se vrhli na oblíbené tématické panelové diskuze.
Probírali jsme zkušenosti ze začátků lektorské práce („greenhorn poprvé v prérii“) a poté osvědčené lektorské techniky zkušenějších. Pro všechny účastníky jsou vždy aktuální otázky jako: jak se dostat do škol, jak začít přednášet, jak zvládnout besedu, co dělat s vyrušujícími dětmi a mnohé další, o kterých se živě diskutovalo.

Zkušenosti z následné práce s mládeží přišly na řadu v pozdním odpoledni. Pět lidí mluvilo o různých podobách následné práce, kterou provozují a funguje jim – Peer programy, hudební klub Fusion, úspěšný volnočasový klub v Letovicích, víkendovky pro děti z Varnsdorfu a Alfa kurzy pro mládež.

Po večeři jsme diskutovali na téma „Osobní fundraising aneb jak získat dárce pro svoji práci“. Petr Horáček si připravil úvod o „fundraisingu v Bibli“ a znavené posluchače pobavil zapracováním moderních pojmů neziskového sektoru do příběhů Nehemjáše a Jana Křtitele. Poté následovaly zkušenosti tří lektorů a opět debata.

Po oficiálním ukončení večera se konal dobrovolný přídavný program, který si z vlastní iniciativy připravili lektoři z libereckého Majáku o.p.s. – Patrik Müller a Jan Molnár. Šlo o informace o certifikacích (přednášek či organizace), které jsou čerstvě spuštěné, a Maják o.p.s. s nimi má cenné zkušenosti.

Druhý den jsme začali představením pěti různých přednáškových programů do škol. Ty fungují vesměs na principu vytvoření materiálů, které pak mohou lektoři za určitých podmínek získat a používat pro své přednášky.
Představeny byly programy, které nabízí ACET ČR,o.s., ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém) Národní iniciativa pro život, o.p.s. (prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí), dále program Etická výchova do škol (iniciativa spojená se sítí křesťanských učitelů) a nakonec besedy o Bibli od Elišky Krmelové (u příležitosti výročí vzniku Bible Kralické).

Po přestávce se již dostavil vzácný host, prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc. Před obědem velice zajímavě hovořil o svobodě člověka a jejích principech ve společnosti. Po obědě pak rozebral „tři vrstvy morálky“ – jak a proč se člověk chová ve společnosti, jak se děti tomuto chování učí. Prof. Sokol nám přinesl povzbuzení, jak podněcovat dospívající v hledání nejlepšího.

Byly to dva dny pořádně nabité informacemi a sdílením se o zkušenostech z této práce.
Slovy jednoho z účastníků: „Velmi mě povzbudilo povídání ‚zelenáčů‘ o jejich začátcích, hodně mě obohatilo povídání o následné službě – to mě motivovalo a přivedlo na nové nápady, jak se do této služby pustit. Prof. Sokol také říkal velmi zajímavé věci, které mi pomohly zamyslet se nad tématem morálky a vůbec lidského chování... a to i toho mého.“

<

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary