Soustředění lektorů 2018 proběhlo

Soustředění lektorů 2018 proběhlo

Soustředění lektorů 2018: „Jde o život...“

Čtrnáctý ročník soustředění lektorů se i letos konal v bezkonkurenčně krásném prostředí Konferenčního centra Immanuel. I tentokrát bylo výborně postaráno o všech 37 účastníků.

Ačkoliv jsme spolu strávili pouze 2 dny (10. – 11. září), program byl pestrý a inspirativní, setkání přátelská a hluboká, rozhovory upřímné a družné. Nebyla nouze o hutné informace, sdílení radostí i strastí z osobních i pracovních životů lektorů, ani o možnost příjemně stráveného volného času s přáteli, kolegy, v přírodě. Zkrátka, každý si zde přišel na své.
 

Hlavním cílem soustředění bylo doslova „naostřit své meče“, tedy nabrat sil a načerpat před pomyslným startem nového školního roku a před tím, než se lektorům naplno rozběhne jejich běžný pracovní rok. Téma soustředění dávalo již předem tušit, že míříme na hlubinu. Znělo: „Jde o život...“

Jaký byl program soustředění, si můžete prohlédnout zde.

Jde o život kuřátek! Tak toto byla jen nadsázka… Byla to outdoorová hra v lese, která měla za cíl spojit skupinky účastníků při plnění společného úkolu. Bojovali totiž o dvanáct zatím nevylíhlých kuřátek, jejichž život visí doslova na vlásku. V soutěžních týmech jsme se pod zkušeným vedením Petry Mecnerové snažili pomocí speciálního zařízení co nejrychleji přenést a zachránit vajíčka z líhní do předem připravených sádek.

Jde o život lektora! Lektor slouží druhým, věnuje jim velkou část svého času. Je proto důležité, aby chránil sám sebe, aby dokázal odhadnout své možnosti. K zamýšlení nad hranicemi, zrádnou orientací na výkon a nezbytností starat se o sebe sama nás vedli Jana Coufalová, Ivo Neuvirt a Pavel Kotouček.

Jde o život lidí! Společně s Petrou Stránskou, Petrem Kadlecem a Markem Vicanym jsme se ve druhém přednáškovém bloku zabývali životem lidí, kterým sloužíme. Mohli jsme si uvědomit, že lektoři mají jedinečnou možnost předat mladým lidem důležité životní hodnoty.

Probírali jsme řadu způsobů, jak povzbudit mladé a pomoci jim, aby správně nastavili ty nejdůležitější výhybky ve svém životě.

Jde o život rodiny! Ve třetím bloku jsme se spolu s Šimonem Velkoborským, Michalem Malinou a Martinem Růžičkou zaměřili na život rodiny, tedy našich nejbližších, kterých se bytostně dotýká naše lektorská služba. Hovořili jsme o tom, že službu a život rodiny je třeba vyvážit, že jedno nemůže být na úkor druhého a že je lepší včasná přiměřená a dobře promyšlená prevence nežli řešení vzniklých, mnohdy naprosto fatálních, škod.

Závěrem nemohly chybět osobní přímluvné modlitby v menších skupinkách, do kterých se účastníci náhodně rozdělili. Úvodem a inspirací pro modlitební chvíli byl blok osobních svědectví z lektorské činnosti několika vybraných účastníků soustředění.

Celým programem se vinulo několik témat, ke kterým jsme se neustále vraceli – především hranice, vyváženost pracovního a osobního života (rodina versus služba), velké nebezpečí vyhoření. Přesto nás tíha probíraných témat neuvrhla do depresivních nálad. Jak je patrné z ohlasů, účastníci se do svých domovů a služby vraceli notně posíleni na duchu, duši i těle. Vědomí, že jiní lektoři řeší tytéž problémy a čelí stejným výzvám, přináší úlevu. Společné sdílení, že jde o důležité momenty lektorova života, a vzájemné předávání zkušeností, jak tyto situace řešit, je pro účastníky soustředění velkým povzbuzením a inspirací.

Z ohlasů lektorů:
„Děkuji za povzbuzení a příjemný start do nového školního roku.“
„Vždy jsem si soustředění vážila. Letos jsem ho vnímala jako nejlepší.“
„Děkuji za skvělou organizaci a za téma, které se dotklo úplně všech.“
„Děkuji za organizaci! Povzbudilo mě to víc, než jsem čekal.“
„Boli pre mňa duchovno-duševnými kúpeľmi.“
„Letošní ročník dozrál jak víno.“

Na krátkém sestřihu se můžete podívat na několik momentů z jeho průběhu:

Nadace Mezinárodní potřeby pořádá tuto akci pro lektory programu Zdravá mládež již od roku 2003.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary