Adopce: výše a délka podpory, jak platit, ukončení

Výše podpory

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Stávající dárce prosíme, pokud můžete, zvedněte rovněž Vaši podporu na tyto nové částky.  Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost. Částky podpory jsme naposledy měnili v lednu 2015.

  měsíčněročně
Bangladéš (kromě dětí z dětského domova), Burkina Faso ZŠ, Filipíny ZŠ a SŠ, Indie ZŠ a SŠ, Jižní Súdán ZŠ, Nepál ZŠ a SŠ, Uganda ZŠplná podpora 880 Kč10 560 Kč
poloviční podpora 440 Kč5 280 Kč
Bangladéš dítě z dětského domova 1plná podpora 22 880 Kč34 560 Kč
poloviční podpora 1 440 Kč17 280 Kč
Burkina Faso SŠ 3, Jižní Súdán SŠ 3, Uganda SŠ (včetně učilišť) 3; Uganda sluchově postižené děti 4plná podpora 21 380 Kč16 560 Kč
poloviční podpora 690 Kč8 280 Kč
Filipíny VŠ, Indie VŠ, Jižní Súdán VŠ, Nepál VŠ, Uganda VŠ 1;5plná podpora 21 980 Kč23 760 Kč
poloviční podpora 990 Kč11 880 Kč

1 Podporou těchto dětí hradíte jejich pobyt včetně veškeré potřebné péče, oblečení, celodenního jídla a vzdělávání v dětských domovech Savar a Bethany v Bangladéši.
2 Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, aby 1 dítě mělo maximálně 3 dárce. Součet podpor všech tří dárců jednoho dítěte musí tvořit plnou podporu. Nejnižší možná podpora je vždy uvedena u konkrétního dítěte / studenta.
3Náklady těchto typů studia jsou vyšší než náklady studia základní školy, protože odrážejí vyšší požadavky na kvalitu a úroveň vzdělání i pedagogického sboru.
4 Náklady tohoto typu studia jsou vyšší než náklady studia základní školy,  protože děti chodí do speciální školy a z podpory musí pokrýt i cestovní výlohy a vysoké školné.
5Náklady na vysokoškolské studium zahrnují školné, poplatky univerzitě a ubytování na koleji.

Poloviční (a nižší) podpora

Dárce poloviční podpory od nás dostává profil, zprávy dítěte a vše ostatní, jako kdyby přispíval plnou podporou. Pro dítě hledáme dárce druhé poloviny podpory.
Oba dárci poloviční podpory jsou na sobě naprosto nezávislí. O jakýchkoli změnách komunikujeme s každým zvlášť a nic, co se týká podpory, nezávisí na shodném rozhodnutí obou.
Když nám dárce 1. poloviny podpory začne posílat dary, do zahraničí zahájíme plnou podporu pro toto dítě. Druhou polovinu podpory totiž vždy doplňujeme z našeho rezervního fondu, dokud se nenajde i dárce druhé poloviny (kromě bangladéšského projektu dětí z křesťanských dětských domovů Savar a Bethany).
Z našeho hlediska je o něco lepší, když si dárce vybere k poloviční podpoře dítě, které už půlku podpory má, protože se nám tím uvolní rezervy a můžeme je případně věnovat dalšímu potřebnému dítěti.
K poloviční podpoře se můžete rozhodnout i u některých dětí, které potřebují plnou podporu.

Délka podpory

Minimální doba podpory je 1 rok (tedy 12 kalendářních měsíců). Optimální: po celou dobu studia.
Podporu lze začít v kterémkoli měsíci roku bez ohledu na to, kdy v dané zemi začíná školní rok. Podpora je rozpočítána i na období prázdnin.

Jak snížit nebo ukončit podporu

V případě, že máte nečekané finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo na ukončení podpory. Prosíme však o dodržení jednoho roku minimální doby podpory.

Změnu výše podpory nebo její úplné ukončení nám oznamte více než 3 měsíce předem e-mailem nebo dopisem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši. Mezitím můžeme začít hledat nového dárce. Je to v zájmu podporovaného dítěte.

Při časově omezené podpoře Vás před uplynutím dané doby sami kontaktujeme s dotazem, zda chcete s podporou skutečně skončit. Musíte-li podporu ukončit ještě před uplynutím Vámi zvolené doby, kontaktujte nás více než 3 měsíce předem.

Vybrat dítě k adopci

Obsah

 

Jak platit

Interval a pravidelnost plateb

Podporu nám zasílejte měsíčně, čtvrtletně či pololetně i celou částku za rok najednou – co Vám nejvíce vyhovuje.
Při jiném intervalu plateb než měsíčním je třeba platit odpovídající částku pravidelně a na začátku období, nikoliv na jeho konci.
Můžete si sami zvolit den, kdy pošlete podporu na náš účet (není stanoveno, k jakému dni v měsíci musí být Vaše podpora připsána na účet nadace).
Den platby i interval můžete v případě potřeby změnit.
Žádáme Vás, abyste zavedli trvalý příkaz a zajistili dostatek peněz na účtu, aby nám podpora přicházela pravidelně. Nebo si dobu další platby hlídejte.
Celoroční částka není myšlena pro kalendářní rok, ale na dobu 12 měsíců dopředu.

 

Způsob platby

Způsobů platby je více, vyberte si ten, který Vám nejvíc vyhovuje.
Ve všech případech je nutné uvádět námi přidělený variabilní symbol. U darů bez příslušného variabilního symbolu hrozí, že je nezaúčtujeme správně.