Adopce: výše a délka podpory, jak platit, ukončení

Výše podpory

  měsíčněročně
Bangladéš (kromě dětí z dětského domova), Burkina Faso ZŠ, Filipíny ZŠ a SŠ, Indie, Jižní Súdán ZŠ, Nepál ZŠ a SŠ, Uganda ZŠplná podpora 800 Kč9 600 Kč
poloviční podpora 400 Kč4 800 Kč
Bangladéš dítě z dětského domova 4plná podpora 22 820 Kč33 840 Kč
poloviční podpora 1 410 Kč16 920 Kč
Burkina Faso, střední škola 1plná podpora 21 380 Kč16 560 Kč
poloviční podpora 690 Kč8 280 Kč
Filipíny vysoká škola 1plná podpora 21 860 Kč22 320 Kč
poloviční podpora 930 Kč11 160 Kč
Jižní Súdán střední škola 1plná podpora 21 300 Kč15 600 Kč
poloviční podpora 650 Kč7 800 Kč
Jižní Súdán vysoká škola 1; 5plná podpora 21 950 Kč23 400 Kč
poloviční podpora 975 Kč11 700 Kč
Nepál vysoká škola 1plná podpora 21 500 Kč18 000 Kč
poloviční podpora 750 Kč9 000 Kč
Uganda sluchově postižené děti 3plná podpora 21 860 Kč22 320 Kč
poloviční podpora 930 Kč11 160 Kč
Uganda střední škola 1plná podpora 21 300 Kč15 600 Kč
poloviční podpora 650 Kč7 800 Kč
Uganda vysoká škola 1; 5plná podpora 21 950 Kč23 400 Kč
poloviční podpora 975 Kč11 700 Kč

1 Náklady těchto typů studia jsou vyšší než náklady studia základní školy, protože odrážejí vyšší požadavky na kvalitu a úroveň vzdělání i pedagogického sboru.
2 Výjimečně umožňujeme i nižší podporu tak, aby 1 dítě mělo maximálně 3 dárce. Součet podpor všech tří dárců jednoho dítěte musí tvořit plnou podporu. Nejnižší možná podpora je vždy uvedena u konkrétního dítěte / studenta.
3 Náklady tohoto typu studia jsou vyšší než náklady studia základní školy,  protože děti chodí do speciální školy a z podpory musí pokrýt i cestovní výlohy a vysoké školné.
4 Podporou těchto dětí hradíte jejich pobyt včetně veškeré potřebné péče, oblečení, celodenního jídla a vzdělávání v dětských domovech Savar a Bethany v Bangladéši.
5Náklady na vysokoškolské studium zahrnují školné, poplatky univerzitě a ubytování na koleji.

Základní částka podpory byla zvýšena na výše uvedené částky v dubnu 2015 kvůli výraznému poklesu kurzu naší měny vůči americkému dolaru.

Poloviční (a nižší) podpora

Dárce poloviční podpory od nás dostává profil, zprávy dítěte a vše ostatní, jako kdyby přispíval plnou podporou. Pro dítě hledáme dárce druhé poloviny podpory.
Oba dárci poloviční podpory jsou na sobě naprosto nezávislí. O jakýchkoli změnách komunikujeme s každým zvlášť a nic, co se týká podpory, nezávisí na shodném rozhodnutí obou.
Když nám dárce 1. poloviny podpory začne posílat dary, do zahraničí zahájíme plnou podporu pro toto dítě. Druhou polovinu podpory totiž vždy doplňujeme z našeho rezervního fondu, dokud se nenajde i dárce druhé poloviny (kromě bangladéšského projektu dětí z křesťanských dětských domovů Savar a Bethany).
Z našeho hlediska je o něco lepší, když si dárce vybere k poloviční podpoře dítě, které už půlku podpory má, protože se nám tím uvolní rezervy a můžeme je případně věnovat dalšímu potřebnému dítěti.
K poloviční podpoře se můžete rozhodnout i u některých dětí, které potřebují plnou podporu.

Délka podpory

Minimální doba podpory je 1 rok (tedy 12 kalendářních měsíců). Optimální: po celou dobu studia.
Podporu lze začít v kterémkoli měsíci roku bez ohledu na to, kdy v dané zemi začíná školní rok. Podpora je rozpočítána i na období prázdnin.

Jak snížit nebo ukončit podporu

V případě, že máte nečekané finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo na ukončení podpory. Prosíme však o dodržení jednoho roku minimální doby podpory.

Změnu výše podpory nebo její úplné ukončení nám oznamte více než 3 měsíce předem e-mailem nebo dopisem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši. Mezitím můžeme začít hledat nového dárce. Je to v zájmu podporovaného dítěte.

Při časově omezené podpoře Vás před uplynutím dané doby sami kontaktujeme s dotazem, zda chcete s podporou skutečně skončit. Musíte-li podporu ukončit ještě před uplynutím Vámi zvolené doby, kontaktujte nás více než 3 měsíce předem.

Vybrat dítě k adopci

Obsah

 

Jak platit

Interval a pravidelnost plateb

Podporu nám zasílejte měsíčně, čtvrtletně či pololetně i celou částku za rok najednou – co Vám nejvíce vyhovuje.
Při jiném intervalu plateb než měsíčním je třeba platit odpovídající částku pravidelně a na začátku období, nikoliv na jeho konci.
Můžete si sami zvolit den, kdy pošlete podporu na náš účet (není stanoveno, k jakému dni v měsíci musí být Vaše podpora připsána na účet nadace).
Den platby i interval můžete v případě potřeby změnit.
Žádáme Vás, abyste zavedli trvalý příkaz a zajistili dostatek peněz na účtu, aby nám podpora přicházela pravidelně. Nebo si dobu další platby hlídejte.
Celoroční částka není myšlena pro kalendářní rok, ale na dobu 12 měsíců dopředu.

 

Způsob platby

Způsobů platby je více, vyberte si ten, který Vám nejvíc vyhovuje.
Ve všech případech je nutné uvádět námi přidělený variabilní symbol. U darů bez příslušného variabilního symbolu hrozí, že je nezaúčtujeme správně.