Dětské domovy v Bangladéši

Výše podpory dětí z obou dětských domovů v Bangladéši je 2 820 Kč měsíčně. Umožňujeme i částečnou podporu tak, aby jedno dítě mělo nanejvýš tři dárce (nejnižší možná podpora je 940 Kč).
Oba dětské domovy provozuje křesťanská organizace International Needs v Bangladéši. Domovy poskytují ubytování, veškerou potřebnou péči, oblečení, celodenní jídlo a láskyplný přístup dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Děti dostávají také kvalitní vzdělání v místní škole, kterou IN Bangladéš provozuje při domově, školní pomůcky, učebnice a uniformu. Proto je částka podpory podstatně vyšší než klasická podpora vzdělávání dětí, které žijí v rodině. Další informace o výši a délce podpory najdete v článku Výše podpory.

Chcete-li přispět, pošlete dar v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15200 (dívčí domov Savar) nebo 15300 (chlapecký domov Bethany), zároveň použijte svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Dětský domov Savar

V roce 1980 IN Bangladéš koupila pozemek, na kterém poblíž hlavního města Dháky postavila dětský domov. Na jaře 2016 jsme jej navštívili, můžete se podívat na reportáž. V domově jsou velmi skromné prostory na spaní, stravování, ubytování pro personál a dvě školy. IN Bangladéš se v něm nyní stará o asi 200 dívek, které nutně potřebují bezpečné místo, láskyplnou atmosféru a možnost chodit do školy. Savar je výhradně dívčí dětský domov. Nejsou v něm oddělená sociální zařízení, a proto tento domov nepřijímá chlapce.

Dětský domov Savar můžete podpořit:

   • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
   • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15200 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře). Vaše dary pomohou zlepšovat prostředí, ve kterém děti žijí, a kvalitu poskytované péče.

Dárcům, kteří takto Savar podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím zpravodaje „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný. Tyto unikátní zprávy najdete i v sekci Články.

 

  

Prostředí v domově je hodně prosté a jednoduché – takové, jaké si IN může dovolit. Pro děti je však i tak prostý život luxusem, který mimo tento domov nezažily. Mají zde plnou a laskavou péči a to je to, co potřebují nejvíce.
Dostávají zde vzdělání až do vysokoškolské úrovně, jídlo, oblečení, bezpečné bydlení a zdravotní péči. Při domově funguje základní a střední škola s deseti učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky.

 

  

Škola až do 10. třídy je součástí domova. Poté mohou děti studovat na jiných školách a dál bydlí v dětském domově.

Dětský domov dále poskytuje odborné kurzy pro dospělé (např. šití, počítače, ruční práce), pomoc seniorům, biblické studium a jiné duchovní služby.

Provozní náklady jsou pokrývány z pravidelné podpory dárce každého dítěte v rámci programu Dálková adopce PLUS®. Dárci na oplátku dostávají pravidelné 4 zprávy ročně o dítěti, jeho fotku a občasné dopisy stejně, jako tomu je v ostatních projektech Dálkové adopce PLUS®.

 

  

Naděje pro nejchudší – příběh

Když mi bylo pět let, můj otec velmi vážně onemocněl. Mám ještě sestru a bratra. Naše matka byla v té situaci bezmocná, nedokázala nás uživit. Byla to opravdu hrozná doba. Proto jsem byla přijata do dětského domova Savar pro sirotky a chudé děti. V domově bylo asi 200 dětí – sirotků nebo dětí z velmi chudých rodin. Bylo tam jídlo, ubytování, možnost vzdělávání. Mohla jsem tam být úplně zadarmo! Všichni pracovníci domova nás vychovávali a věnovali nám spoustu námahy a laskavé péče. Díky tomu jsme se tam cítili jako doma. Učitelé nám také říkali o Bohu. V dětském domově jsme vyrostli v kázni a dobré péči. Díky tomu se z nás mohli stát úspěšní lidé, kteří budou přinášet dobré věci svému okolí. Jsem IN opravdu velmi vděčná.

 

  

 

  

 

Podívejte se také na krátká videa, která jsme pořídili při návštěvě dětského domova:

 Uvítání v dětském domově Savar                                            Představení dětí v Savaru
                 

Nejnovější zprávy z projektu:

Zpráva z dětského domova Savar v Bangladéši za rok 2020  18. 2. 2021


Dětský domov Bethany

S počtem 169 milionů obyvatel patří Bangladéš k nejhustěji obydleným zemím světa. I přes své přirozené kouzlo a krásu se Bangladéš od svého vzniku v roce 1971 potýká s velkými problémy, mezi něž patří přelidnění, rozsáhlá chudoba, časté záplavy a jiné přírodní katastrofy. Venkovská oblast Barisal v jižním Bangladéši je jedním z nejchudších regionů v zemi. O přežití zde bojuje mnoho sirotků a chudobou ohrožených dětí.

Program
S cílem poskytnout těmto „zapomenutým dětem Bangladéše“ fyzické, emoční a duchovní uzdravení postavila organizace International Needs v roce 1995 dětský domov Bethany. Nachází se přibližně 450 km jižně od Dháky, hlavního města země.
Tento domov v současné době poskytuje domov sto padesáti chlapcům, celková kapacita domova je 200 míst. Kromě ubytování se v areálu dětského domova nachází také základní a střední škola.
V průběhu let tu našly zázemí stovky dětí; mnoho bývalých studentů zdejší školy pokračovalo ve vysokoškolském vzdělání a dosáhlo dobrého postavení ve společnosti.

Chlapci před budovou dětského domova Bethany na jihu Bangladéše. Chlapci z dětského domova Bethany ve skromně zařízené ložnici. Zahrádka u dětského domova Bethany

Dětský domov Bethany můžete podpořit:

  • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
  • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15300 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Dárcům, kteří takto Bethany podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný. Tyto unikátní zprávy najdete i v sekci Články.

 

VÁŠ DAR PŘINESE VELIKOU ZMĚNU!

Vaše podpora je pro duševní a fyzickou pohodu těchto chlapců nedocenitelná. Váš dar jim pomůže získat:

 • pravidelnou kvalitní stravu, lékařskou péči a ošacení,
 • základní a střední křesťanské vzdělání, školní uniformu,
 • praktické dovednosti jako je chov domácích zvířat a pěstování plodin.

Velkým koníčkem dětí v dětském domově je zahradničení, podílejí se také na péči o rybník, který domov vybudoval. Mohou se tak naučit chovu ryb.
Dětský domov slouží také dospělým. Ženy, které se kvůli chudobě nemohou naučit, jak pracovat s počítačem a šít, mají možnost zde tyto dovednosti zdarma získat a rozšířit tak své možnosti výdělku.
V areálu dětského domova je také křesťanská modlitebna a bezplatné zdravotní středisko, které slouží lidem z okolí.

Chlapci ve škole během vyučování Chlapci se učí praktickým dovednostem jako je šít na stroji. Chlapci ve frontě na jídlo

Díky Bethany jsem přijal Pána Ježíše, vystudoval vysokou školu a pracuji v armádě

„Jmenuji se L. D. a od roku 2004 jsem vyrůstal v Dětské vesničce Bethany, kterou v Bangladéši provozuje organizace International Needs. Je zde škola a chlapecký dětský domov pro sirotky a ohrožené děti.

Můj domov je v Čittágongských horách na jihovýchodě Bangladéše. Do určité vzdálenosti tam lze jet vozem, ale pak už jen pěšky. Jediným zaměstnáním obyvatel naší kopcovité oblasti je pěstování plodin. Pracují celý den na svazích kopců tradičními neefektivními způsoby obdělávání půdy, nemají žádné stroje. Jedí pouze dvakrát denně, někdy ani to. V naší vesnici ani v okolí není žádná základní škola. Lidé zde vůbec nepomýšlí na to, že by posílali své děti do školy.

Já jsem se dostal do Dětské vesničky Bethany, kde jsem získal vzdělání v místní škole. V roce 2011 jsem složil závěrečné středoškolské zkoušky. Poté jsem odešel do okresního města, abych mohl pokračovat na vysoké škole. Vydělával jsem si doučováním. Po škole jsem absolvoval výcvik v bangladéšské armádě, kde teď pracuji.

Už na základní škole jsem přijal Pána Ježíše jako svého Spasitele. Věřím, že Pán Ježíš je jediný zachránce pro každého. Snažím se to vyjadřovat svým chováním a postoji i ostatním lidem kolem sebe. Organizace International Needs mi dala šanci na lepší život. Jsem vděčný dárcům a těm, kteří této organizaci pomáhají.“

Chlapci při jídle příbory nepoužívají Chlapci při sportovních aktivitách na venkovním hřišti Chlapci se snaží trefit do koše během sportování na venku

 

Nejnovější zprávy z projektu:

Zpráva z dětského domova Bethany v Bangladéši za rok 2020   22. 2. 2021


Výběr dětí k adopci

Další děti z Bangladéše – z chudých rodin ze slumů
Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Juliet Thang Bawm

Juliet Thang Bawm

Narodil se 2. dubna 2016.
Juliet má tři sestry. Rodina žije v chatrči z bambusu a suchých listů na jihovýchodě Bangladéše v okrese Bandarban.

Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Sarmita Tripura.

Sarmita Tripura

Narodila se 12. září 2010.
Sarmita má dva bratry a sestru. Rodina žije v chatrči z bambusu a střechou z plátu plechu na jihovýchodě Bangladéše v okrese Bandarban. Pitnou vodu si nosí od pramene.

Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Somita Hembrom.

Somita Hembrom

Narodila se 26. srpna 2015.
Somita má mladší sestru. Rodina žije v severní části Bangladéše v okrese Rajshahi v chatrči z hlíny, bambusu a dřeva. Půda je zde bažinatá a voda slaná. Pitnou vodu nabírají z místní studny.