Dětské domovy v Bangladéši

Oba dětské domovy provozuje křesťanská organizace International Needs v Bangladéši. Domovy poskytují ubytování, veškerou potřebnou péči, oblečení, celodenní jídlo a láskyplný přístup dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Děti dostávají také kvalitní vzdělání v místní škole, kterou IN Bangladéš provozuje při domově, školní pomůcky, učebnice a uniformu.
Vyberte si konkrétní dítě k dálkové adopci nebo podporujte domovy libovolnou částkou.

Přispějte darem v libovolné výši přímo na náš účet:
č. účtu: 2700139555/2010
variabilní symbol: 15200 (dívčí domov Savar) nebo 15300 (chlapecký domov Bethany)
specifický symbol: můžete vyplnit svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Dětský domov Savar

V roce 1980 IN Bangladéš koupila pozemek, na kterém poblíž hlavního města Dháky postavila dětský domov. Na jaře 2016 jsme jej navštívili, můžete se podívat na reportáž. V domově jsou velmi skromné prostory na spaní, stravování, ubytování pro personál a dvě školy. IN Bangladéš se v něm nyní stará o asi 200 dívek, které nutně potřebují bezpečné místo, láskyplnou atmosféru a možnost chodit do školy. Savar je výhradně dívčí dětský domov. Nejsou v něm oddělená sociální zařízení, a proto tento domov nepřijímá chlapce.

Dětský domov Savar můžete podpořit:

   • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
   • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15200 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře). Vaše dary pomohou zlepšovat prostředí, ve kterém děti žijí, a kvalitu poskytované péče.

Dárcům, kteří takto Savar podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím zpravodaje „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný. Tyto unikátní zprávy najdete zde.

 

V dívčím Dětském domově Savar V dívčím Dětském domově Savar V dívčím Dětském domově Savar

Prostředí v domově je hodně prosté a jednoduché – takové, jaké si IN může dovolit. Pro děti je však i tak prostý život luxusem, který mimo tento domov nezažily. Mají zde plnou a laskavou péči a to je to, co potřebují nejvíce.
Dostávají zde vzdělání až do vysokoškolské úrovně, jídlo, oblečení, bezpečné bydlení a zdravotní péči. Při domově funguje základní a střední škola s deseti učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky.

 

V dívčím Dětském domově Savar Ženy připravují jídlo dětem v dětském domově. 

Škola až do 10. třídy je součástí domova. Poté mohou děti studovat na jiných školách a dál bydlí v dětském domově.

Dětský domov dále poskytuje odborné kurzy pro dospělé (např. šití, počítače, ruční práce), pomoc seniorům, biblické studium a jiné duchovní služby.

Provozní náklady jsou pokrývány z pravidelné podpory dárce každého dítěte v rámci programu Dálková adopce PLUS®. Dárci na oplátku dostávají pravidelné 4 zprávy ročně o dítěti, jeho fotku a občasné dopisy stejně, jako tomu je v ostatních projektech Dálkové adopce PLUS®.

 

V dívčím Dětském domově Savar Shromáždění dětí v Dětském domově Savar. Shromáždění dětí v Dětském domově Savar.

Naděje pro nejchudší – příběh

Když mi bylo pět let, můj otec velmi vážně onemocněl. Mám ještě sestru a bratra. Naše matka byla v té situaci bezmocná, nedokázala nás uživit. Byla to opravdu hrozná doba. Proto jsem byla přijata do Dětského domova Savar pro sirotky a chudé děti. V domově bylo asi 200 dětí – sirotků nebo dětí z velmi chudých rodin. Bylo tam jídlo, ubytování, možnost vzdělávání. Mohla jsem tam být úplně zadarmo! Všichni pracovníci domova nás vychovávali a věnovali nám spoustu námahy a laskavé péče. Díky tomu jsme se tam cítili jako doma. Učitelé nám také říkali o Bohu. V dětském domově jsme vyrostli v kázni a dobré péči. Díky tomu se z nás mohli stát úspěšní lidé, kteří budou přinášet dobré věci svému okolí. Jsem IN opravdu velmi vděčná.

 

  

 

V dívčím Dětském domově Savar V dívčím Dětském domově Savar V dívčím Dětském domově Savar

 

Podívejte se také na krátká videa, která jsme pořídili při návštěvě dětského domova:

 Uvítání v Dětském domově Savar                                            Představení dětí v Savaru
                 

I Vy můžete pomoci

Na dívčí domov Savar můžete přispívat přímo na náš účet naskenováním QR kódu či zadáním platebních údajů:
č. účtu: 2700139555/2010
variabilní symbol: 15200
specifický symbol:
můžete vyplnit svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Využíváme darovací portál DARUJME.CZ.

Více informací o DARUJME.CZ zde.

Dětský domov Bethany

S počtem 169 milionů obyvatel patří Bangladéš k nejhustěji obydleným zemím světa. I přes své přirozené kouzlo a krásu se Bangladéš od svého vzniku v roce 1971 potýká s velkými problémy, mezi něž patří přelidnění, rozsáhlá chudoba, časté záplavy a jiné přírodní katastrofy. Venkovská oblast Barisal v jižním Bangladéši je jedním z nejchudších regionů v zemi. O přežití zde bojuje mnoho sirotků a chudobou ohrožených dětí.

Program
S cílem poskytnout těmto „zapomenutým dětem Bangladéše“ fyzické, emoční a duchovní uzdravení postavila organizace International Needs v roce 1995 Dětský domov Bethany. Nachází se přibližně 450 km jižně od Dháky, hlavního města země.
Tento domov v současné době poskytuje domov sto padesáti chlapcům, celková kapacita domova je 200 míst. Kromě ubytování se v areálu dětského domova nachází také základní a střední škola.
V průběhu let tu našly zázemí stovky dětí; mnoho bývalých studentů zdejší školy pokračovalo ve vysokoškolském vzdělání a dosáhlo dobrého postavení ve společnosti.

Chlapci před budovou dětského domova Bethany na jihu Bangladéše. Chlapci z dětského domova Bethany ve skromně zařízené ložnici. Zahrádka u dětského domova Bethany

Dětský domov Bethany můžete podpořit:

  • Pravidelnou podporou konkrétního dítěte v programu Dálková adopce PLUS®.
  • Občasnými dary v libovolné výši na náš účet s variabilním symbolem 15300 a svým osobním specifickým symbolem (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Dárcům, kteří takto Bethany podpoří, poskytujeme během roku zprávy o dění v domově prostřednictvím newsletteru „Čerstvé zprávy“ a navíc 1x ročně speciální zprávu o pokrocích a vývoji, který je díky podpoře možný. Tyto unikátní zprávy najdete zde.

 

VÁŠ DAR PŘINESE VELIKOU ZMĚNU!

Vaše podpora je pro duševní a fyzickou pohodu těchto chlapců nedocenitelná. Váš dar jim pomůže získat:

 • pravidelnou kvalitní stravu, lékařskou péči a ošacení,
 • základní a střední křesťanské vzdělání, školní uniformu,
 • praktické dovednosti jako je chov domácích zvířat a pěstování plodin.

Velkým koníčkem dětí v dětském domově je zahradničení, podílejí se také na péči o rybník, který domov vybudoval. Mohou se tak naučit chovu ryb.
Dětský domov slouží také dospělým. Ženy, které se kvůli chudobě nemohou naučit, jak pracovat s počítačem a šít, mají možnost zde tyto dovednosti zdarma získat a rozšířit tak své možnosti výdělku.
V areálu dětského domova je také křesťanská modlitebna a bezplatné zdravotní středisko, které slouží lidem z okolí.

Chlapci ve škole během vyučování Chlapci se učí praktickým dovednostem jako je šít na stroji. Chlapci ve frontě na jídlo

Díky Bethany jsem přijal Pána Ježíše, vystudoval vysokou školu a pracuji v armádě

„Jmenuji se L. D. a od roku 2004 jsem vyrůstal v Dětském domově Bethany, který v Bangladéši provozuje organizace International Needs. Je zde škola a chlapecký dětský domov pro sirotky a ohrožené děti.

Můj domov je v Čittágongských horách na jihovýchodě Bangladéše. Do určité vzdálenosti tam lze jet vozem, ale pak už jen pěšky. Jediným zaměstnáním obyvatel naší kopcovité oblasti je pěstování plodin. Pracují celý den na svazích kopců tradičními neefektivními způsoby obdělávání půdy, nemají žádné stroje. Jedí pouze dvakrát denně, někdy ani to. V naší vesnici ani v okolí není žádná základní škola. Lidé zde vůbec nepomýšlí na to, že by posílali své děti do školy.

Já jsem se dostal do Dětského domova Bethany, kde jsem získal vzdělání v místní škole. V roce 2011 jsem složil závěrečné středoškolské zkoušky. Poté jsem odešel do okresního města, abych mohl pokračovat na vysoké škole. Vydělával jsem si doučováním. Po škole jsem absolvoval výcvik v bangladéšské armádě, kde teď pracuji.

Už na základní škole jsem přijal Pána Ježíše jako svého Spasitele. Věřím, že Pán Ježíš je jediný zachránce pro každého. Snažím se to vyjadřovat svým chováním a postoji i ostatním lidem kolem sebe. Organizace International Needs mi dala šanci na lepší život. Jsem vděčný dárcům a těm, kteří této organizaci pomáhají.“

Chlapci při jídle příbory nepoužívají Chlapci při sportovních aktivitách na venkovním hřišti Chlapci se snaží trefit do koše během sportování na venku

 

I Vy můžete pomoci

Na chlapecký domov Bethany můžete přispívat přímo na náš účet naskenováním QR kódu či zadáním platebních údajů:
č. účtu: 2700139555/2010
variabilní symbol: 15300
specifický symbol:
můžete vyplnit svůj osobní specifický symbol (neznáte-li jej, můžete si o něj napsat prostřednictvím tohoto formuláře).

Využíváme darovací portál DARUJME.CZ.

Více informací o DARUJME.CZ zde.

Výběr dětí k adopci

Další děti z Bangladéše – z chudých rodin ze slumů

I když nám to tak nezní, žít v dětském domově International Needs je pro děti v Bangladéši velká výhra. Děti z chudých rodin v Bangladéši si místo dětských her musí od útlého věku vydělávat na své živobytí prací nebo se ještě v dětství vdát.

Díky podpoře dárců poskytují dětské domovy International Needs veškerou potřebnou péči dětem, které přišly o rodiče anebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Podpora dá dítěti domov a vzdělání, o kterém by jinak nemohlo ani uvažovat.

Výše podpory dětí z obou dětských domovů v Bangladéši je 2 820 Kč měsíčně. (Tato částka je podstatně vyšší než klasická podpora vzdělávání dětí, které žijí v rodině, protože dětem musí zajistit též ubytování a celodenní péči.) Umožňujeme i částečnou podporu tak, aby jedno dítě mělo nanejvýš tři dárce (nejnižší možná podpora je 940 Kč). Další informace o výši a délce podpory najdete v článku Výše podpory.

Abychom ve změněné ekonomické situaci dostáli i nadále našim závazkům v podpoře dětí, zvýšili jsme v prosinci 2022 mírně částky podpory dětí pro nové dárce. Děkujeme za pochopení i Vaši štědrost.

Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Juliet Thang Bawm

Juliet Thang Bawm

Narodil se 2. dubna 2016.
Juliet má tři sestry. Rodina žije v chatrči z bambusu a suchých listů na jihovýchodě Bangladéše v okrese Bandarban.

Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Shawon Pandy

Shawon Pandy

Narodil se 10. ledna 2014.
Shawon je nejmladší z pěti dětí. Je poloviční sirotek. Rodina žije na jihovýchodě Bangladéše v okrese Barishal v chatrči o jedné místnosti z bambusu, dřeva a suchých listů.

Dálková adopce dětí z dětských domovů v Bangladéši: Somita Hembrom

Somita Hembrom

Narodila se 26. srpna 2015.
Somita má mladší sestru. Rodina žije v severní části Bangladéše v okrese Rajshahi v chatrči z hlíny, bambusu a dřeva. Půda je zde bažinatá a voda slaná. Pitnou vodu nabírají z místní studny.

Nejnovější zprávy z projektu:

Tailang už nechce být zdravotní sestrou

Školní rok v Bangladéši začíná první týden v lednu. Pro Tailang už je to 8. školní rok, který startuje v dětském domově Savar. Čím by se jednou ráda stala a proč už nechce být zdravotní sestrou jako dřív?

Zpráva o Vaší pomoci křesťanským dětským domovům v Bangladéši za rok 2022

Díky křesťanským dětským domovům organizace International Needs v Bangladéši mohou i děti z nepředstavitelně chudých poměrů zdravě vyrůstat, učit se a rozvíjet své talenty. Děkujeme Vám za podporu této služby.

Den plný radosti přinesla dětem v dětských domovech Vánoční sbírka 2021

Děti v dětských domovech v Bangladéši dostaly od českých dárců výjimečný den plný zážitků. Těší nás, že můžeme takové dárky ve Vánoční sbírce rozdávat.

Zpráva o Vaší pomoci v dětských domovech v Bangladéši za rok 2021

Vzdělání, zdraví, hygiena, psychická podpora rodin, duchovní rozvoj… Široká služba dětských domovů organizace International Needs v Bangladéši i přes pandemii pokračuje v pomoci potřebným. Jak domovy fungovaly ve druhém roce pandemie?

Škola mě zachránila od dětské práce i od hladovění během pandemie

Podpora dárců dává v chudičkém Bangladéši dětem možnost chodit do školy. V situaci pandemie ale také doslova zachraňuje jejich život a životy jejich rodin.

Vánoční sbírka 2020: biblické vyučování pro děti v dětském domově

Díky českým dárcům dostala děvčata v dětském domově v Bangladéši krásné knížky pro výuku náboženství. Děkujeme za štědré srdce dárců.

Aktuální situace našich projektů a podpořených v době pandemie

Aktualizováno 11. 10. 2021. Přinášíme Vám aktualizované zprávy o situaci v jednotlivých zemích i v českém programu Zdravá mládež.

Kvůli chudobě do dětského domova

Ve venkovských oblastech v Bangladéši nebývají školy, a tak jedinou možností, jak se děti mohou učit, mít pravidelnou stravu a rozvíjet své talenty, jsou dětské domovy.

Jaké to je trávit Vánoce v dětském domově v Bangladéši?

„Na tento den nikdy nezapomenu.“ – takové Vánoce bychom přáli každému dítěti. Umíte si ale představit trávit Vánoce v dětském domově v Bangladéši? Jsme hrdí na to, jaké Vánoce mohly díky dárcům z ČR děti mít.

Proč sedm měsíců prázdnin není v Bangladéši splněný dětský sen

Vrátit se během nouzového stavu ke svým rodičům či opatrovníkům byla pro většinu dětí z dětských domovů v Bangladéši těžká zkušenost. Podpora českých dárců je doslova zachraňovala.

Zpráva z dětského domova Bethany v Bangladéši za rok 2020

Chlapecký dětský domov Bethany je pro chlapce bez rodičů nebo z velice chudých poměrů jako trampolína ke vzdělání a novým příležitostem.

Zpráva z dětského domova Savar v Bangladéši za rok 2020

Vaše podpora dívčího dětského domova Savar je pro děvčata bez rodičů nebo z velice chudých poměrů jako trampolína ke vzdělání a novým příležitostem.

Plujte s námi do dalších 25 let

Před 25 lety, přesně 10. 10. 1995, obdržela Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) platnou registraci. Vydáváme se tedy společně do dalších pětadvaceti let! Ze vzpomínek zakladatelů si připomeňme vizi NMP a „pravidla plavby“: – NMP nejen přijímá pomoc ze zahraničí, ale i pomáhá druhým. „Jevilo se čím dál nepatřičnější jenom natahovat ruce po penězích bohatého…“ – Koncepci práce si v každé zemi určuje místní správní rada…

Nadace Mezinárodní potřeby již 25 let přeměňuje příspěvky dárců v pomoc

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) je nestátní nezisková organizace, která zprostředkovává pomoc potřebným v ČR i v zahraničí. Praktická láska vyjádřená dary může změnit život i budoucnost obdarovanému i dárci. V říjnu 2020 uplynulo 25 let od registrace NMP. U zrodu NMP stál Ing. Otakar Vožeh jako zástupce mezinárodní organizace International Needs. Říká: „Od samého počátku jsme se…

Příběh z Bangladéše: Cesta ze zoufalé situace

“Když mi bylo pět let, můj otec vážně onemocněl a zemřel,” vypráví Sadia, dívka z Bangladéše. “Moje matka byla zoufalá …”

Dětský domov Bethany – nový projekt, nová naděje

Bangladéš a bída v pohádkové zemi řek Bangladéš má poetické přízvisko Země řek, protože jeho krajině dominují delty řek Gangy a Brahmaputry. Ovšem žít tu až tak poetické není – téměř polovina Bangladéšanů žije z méně než jednoho dolaru denně, nemají elektřinu, mnoho dětí musí chodit do práce. Syrovou realitu této země vykresluje příběh jedenáctiletého Anika: „Moje rodina žije v malé chatrči…

Příběh z Bangladéše: V jeho domovině nebyla ani základní škola, nakonec vystudoval vysokou

Lal pochází z horské oblasti v jihovýchodním Bangladéši, kam se nedá ani dojet vozem, ale pouze dojít pěšky. V okolí není žádná dostupná základní škola … Přesto Lal vystudoval vysokou školu.