Martin Růžička, leden 2018

Martin Růžička, leden 2018

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Lektorské práci na Litoměřicku se Martin Růžička věnuje už sedmým rokem. Během let se jeho spolupráce s místními školami dostala na stabilní úroveň a kromě toho stále vylepšuje a upravuje svoje programy.

Se zvědavostí jsme tedy navštívili čtyřhodinový program o šikaně, který je určený pro 6. třídy základních škol. Martin chce tímto programem pomoci dětem, aby se atmosféra v jejich třídním kolektivu zlepšila. Zároveň chce upozornit žáky na možné příčiny a první signály, že se v kolektivu děje něco nedobrého.

V první části programu Martin děti rozdělí do skupinek, ve kterých se věnují různým aktivitám a skupinové práci. Po každé aktivitě probíhá reflexe, kdy Martin s žáky rozebírá, jak se jim pracovalo, kdo a jak se ujal velení, jak se každý cítil. Každý má možnost říct svůj názor. Lektor je také upozorňuje, jaké chování bylo nevhodné a proč.

Děti zde názorně vidí například to, že v kolektivu jsou důležité nejen vůdčí osobnosti, ale i ti, kteří přicházejí s nápady nebo kteří kolektiv stmelují a pomáhají těm na okraji.

Jako hlavní poselství zde zazní: „Nemysli si, že jsi v bezpečí, když jsi oblíbený, a že se můžeš klidně posmívat těm, kteří do kolektivu nezapadají. O pár let později v jiné třídě to můžeš být zase ty, kdo bude na okraji a kdo bude potřebovat pomoci.“

V druhé polovině programu se téma dostane více k problematice šikany – jak a proč vzniká a jak ji řešit. Děti se mohou zamyslet nad tím, co prožívá agresor i oběť a co prožívají také ti, kteří šikaně přihlížejí. Krátká videa o skutečných případech šikany ukazují, že násilí má různé podoby, které vypadají zpočátku zdánlivě neškodně.

Děti správně identifikují, kde končí legrace a začíná násilí: když to druhému přestane připadat jako legrace.

Věříme, že tento program je dobrou prevencí šikany. Děti si v něm mohou názorně uvědomit důležité základy dobrých vztahů: „Chovej se k druhým tak, jak chceš, aby se oni chovali k tobě.“

Eliška Zeisková, koordinátorka

 

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary