Martin Stavjaník, červen 2015

Martin Stavjaník, červen 2015

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Jako každá přednáška Martina Stavjaníka, i tato beseda na citlivé téma se sedmou třídou ZŠ s sebou nesla typické znaky Martinovy práce: více naslouchá než mluví. Pokud chce kdokoliv ze třídy něco říci, Martin rád zmlkne a ochotněji naslouchá, než aby se sám dral o slovo. Atmosféra jeho práce uvolňuje a přímo vtahuje do rozhovoru.

Martin je navíc zjevně ve své kůži, kdykoliv může společně s dětmi dělat nějakou legraci. Kdo by v tomto dobrákovi v tričku tušil odborníka s vysokoškolským titulem, který si dálkově dokončuje další VŠ odbornost, prošel nesčíslnými kurzy a má za sebou 16 let práce na školách? Mezi ostatními lektory je respektovanou osobou, „lektorem seniorem“.

Beseda na téma zneužívání a znásilnění se proto všem přítomným líbila. Počáteční ostych z intimního tématu se díky citlivému vedení besedy a otevřené atmosféře postupně rozplynul. Během besedy se děti samy vyjadřovaly k jednotlivým rizikovým situacím, případně vyprávěly vlastní příběhy. Promítnutá videa poukázala zejména na velké riziko dnešní doby: sociální sítě. Nicméně i tak Martin upozorňoval, že statisticky největší procento rizikových případů nepřichází skrze neznámé osoby, ale osoby známé či blízké.

Děti z této besedy bezpochyby odcházely povzbuzené k větší opatrnosti; zároveň se skvělým pocitem z dalšího setkáním s „jejich“ Martinem. Jedním z veselých bodů přednášky bylo i promítání společných fotografií z minulých přednášek.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary