Petr Kadlec, říjen 2016

Petr Kadlec, říjen 2016

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Planeta Země byla u doktora,“ vypráví ilustrativní anekdotu Petr Kadlec, „a po všech vyšetřeních a testech se doktor zamyšleně zeptá: ‚A nemáte Vy náhodou lidi?‘“  Nacházíme se v přednášce o sektách a světových náboženstvích pro deváté třídy a Petr tímto humorným způsobem poukazuje na neustálé lidské směřování za něčím vyšším a zároveň vědomí jakési chatrnosti. Jsou to tři hodiny uvolněné atmosféry a interaktivní besedy o tom, čemu lidé na celém světě věří .
„Asi 86 % lidí na světě jsou věřící,“ vysvětluje Petr, „jsou ale oblasti téměř bez náboženství“ – přitom ukazuje na mapě světa pouště a oblasti věčného ledu… A pak je téměř bez náboženství ještě jedna taková malá oblast – malá země uprostřed Evropy. Hádáte správně, je to země Jana Husa, kolébka českých bratří, naše domovina.
Petr však doplňuje, že i v ČR ve skutečnosti téměř 80 % lidí věří v něco transcendentního, jak  upřesňují další průzkumy.

 

Přednáška plyne příjemným tempem od jedné zajímavé informace k další. Na každém klíčovém zastavení se posluchači přirozeně zapojují odpověďmi na otázky, malými anketami či prací ve skupině. Petr přestaví všech pět největších světových náboženství. Ukáže, že každé z nich se někdy stalo kolébkou extrémních skupin, podobně jako dnešní svět děsí různé formy islámského terorismu. „Zdaleka nejhorším výkvětem násilné extrémistické víry byla ovšem moderní ateistická hnutí, odpovědná za 130 milionů zabitých v minulém století,“ dodává Petr.
Praktické a srozumitelné představení jednotlivých náboženství dělá přednášku zcela srozumitelnou a zajímavou pro mladé současného věku. Třída diskutuje o lidském hledání pokoje a věčnosti, ke kterému lidé volí mnoho cest.
V poslední části přednášky mohou studenti anonymně na malých lístcích položit otázky. Petr je sebere do čepice a pak je se studenty rozebírá – ať už jde o hlubší porozumění tématu či dotazům na osobní stanoviska přednášejícího. Přednáška díky tomu přináší vyváženě jak nové informace o všemožných cestách víry, tak také prostor pro svobodný rozhovor přednášejícího a studentů.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary