Petra Stránská, říjen 2013

Petra Stránská, říjen 2013

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Přednášková práce Petry Stránské se od loňského roku rozvinula v regionu Královéhradecka. Navazuje na práci volnočasových klubů pro děti ve věku 10–15 let, které Petra založila ve Všestarech a v Nechanicích. V letošním roce tuto činnost korunoval dětský tábor s osmdesáti účastníky. Petra mi prozradila, že již nyní mají tolik přihlášek na tábor v příštím roce, že bude zcela naplněn. Obává se, že se na některé „její“ děti z klubů již nedostane.

Přednášky v cyklu Etické dílny v Chlumci nad Cidlinou byly určené 4. třídě (téma Starosti se školou) a 6. třídě (téma Image nebo charakter). Jedná se o velkou základní školu, na kterou dojíždějí též děti z širší spádové oblasti. Petra na škole získala dobré postavení a do tříd se opakovaně vrací s dalšími tématy.

Téma Starosti se školou vede děti čtvrté třídy k zamyšlení, k čemu je nám vzdělání (a že mnoho dětí na světě k němu nemá příležitost). Přednáška se dotýká nejčastějších těžkostí, které mohou dětem na škole připravit těžké chvíle. Petra látku nevykládá, nýbrž vytváří prostor pomocí otázek a anket. A tak se děti samy sdílejí o obtížích s učením, s učitelem, který nejednal spravedlivě, a o problémech ve vztazích se spolužáky. Kouzlo Etických dílen je v tom, že žádná odpověď není špatná a nikdo není pro své názory hodnocen výše nebo níže. Děti si tyto chvíle velmi užívaly a Petra spolu s nimi. Zvláště když v poslední části přednášky vznikl dostatek času ke sdílení osobních prožitků.

Podobné schéma má i přednáška Image nebo charakter – děti zde samy vyjadřují své názory na to, na čem u člověka nejvíce záleží. V první anketě děti hodnotí, jaké vlastnosti by považovaly za nejdůležitější u svého budoucího partnera. V této třídě se sice až neobvykle vysoko umístil vzhled, ale přesto nakonec vyhrála „schopnost odpouštět“ a hned za ní laskavost. Petra potom mezi děti rozdala klasické dívčí časopisy Bravo, Girl a podobné a vyzvala děti, aby v nich našly alespoň jeden článek, který by uvedené vlastnosti rozvíjel či podněcoval. Ukázalo se, že jde o úkol obtížný až nemožný. Děti zpočátku nejevily o přednášku mnoho zájmu a rušily, ale téma postupně přitáhlo jejich pozornost a vedlo očividně k zamyšlení nad tím, na čem v životě opravdu záleží.

Petra má v současné době zaplněnou svou přednáškovou kapacitu až do dubna 2014 a nedávno musela poprvé ve své práci jednu školu odmítnout.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary