Vánoční sbírka 2019

Vánoční sbírka 2019

Ve vánoční sbírce 2019 jste během tří měsíců společně přispěli neuvěřitelných 424 690 Kč a podpořili tak šest mimořádných projektů v pěti zemích světa včetně ČR. Děkujeme!

Díky Vám dostanou bangladéšské rodiny sazenice ovocných stromů, k lidem z Ugandy či Nepálu se dostane potravinová pomoc, více dětí v ČR uslyší poselství zdravých hodnot atd. Na některé projekty se dokonce podařilo vybrat více peněz, než kolik byl vytyčený cíl, pomoc se tak dostane k více rodinám.

Níže se můžete podívat na podrobný popis projektů, na které byla vánoční sbírka 2019 zaměřena:

ČR: ať každý žák v českých školách slyší poselství zdravých hodnot

Úsilí a píle lektorů podporovaných naší nadací v programu „Zdravá mládež“ již po dvacet let přinášejí velké ovoce. V roce 2018 naši lektoři navštívili ve školách po celé republice 71 000 dětí. 
S Vaší pomocí bychom chtěli proniknout i tam, kde tato práce dosud chybí. Darovaných 500 Kč stačí na jednu besedu pro třídu plnou dětí. Abychom mohli rozšířit tým současných dvaceti dvou lektorů do dalších oblastí, potřebujeme získat asi 135 000 Kč.

Více o programu Zdravá mládež

Bangladéš: ve stínu ovocných stromů

Roste-li u domku ovocný strom, poskytuje zdroj potravy, příjmu i vzácný stín. Zároveň zlepšuje stav půdy a klimatu. V zemi, která patří k nejchudším na světě, bychom rádi obdarovali 50 velmi chudých venkovských rodin. Každá rodina dostane 12 semenáčků ovocných stromků v ceně 2 243 Kč. Mezi stromky budou sazenice liči, manga, guavy, žakie, citroníku, olivovníku či datlovníku. Naším cílem je získat na nákup sazenic 112 150 Kč.

 

Bangladéš: tři dny pro poselství evangelia

Většina lidí v Bangladéši vyznává islám. Během třídenní veřejné akce, kterou každý rok v únoru organizují naši kolegové z International Needs, se lidé mohou dozvědět o poselství křesťanství, přijít si pro modlitbu za uzdravení a vůbec se setkat se sílou modlitby. Mocnou atmosféru této akce loni zakusilo přes 1000 lidí. Staňte se součástí práce křesťanů v této muslimské zemi. Náklady na zajištění akce jsou 227 700 Kč, k jejímu uskutečnění pomůže jakákoli částka.

Více o projektech v Bangladéši.

Indie: elektrický lapač komárů a solární nabíječka

Tento rok bylo v Dehradunu mnoho případů horečky dengue, několik i smrtelných. Nemoc se přenáší komářím bodnutím a zatím proti ní neexistuje očkování. Rodinám ve slumu bychom rádi darovali přenosné elektrické lapače komárů sloužící také jako noční světlo. K lapači dostanou rodiny i solární nabíječku, která umožní udržet lapač v chodu při častých nočních výpadcích elektřiny. Na lapače hmyzu a solární nabíječky pro 70 rodin potřebujeme 29 330 Kč (jedna sada vyjde na  419 Kč). 

 
Nepál: balíček potravin pro celou rodinu

Celkem 158 dětí z chudých rodin v Nepálu získává vzdělání díky podpoře dárců z ČR. Balíček potravin pomůže jejich rodinám překlenout předjaří, kdy nelze nic pěstovat.
Balíček bude obsahovat rýži, čočku, těstoviny, dětem jistě rozsvítí oči sušenky, čokoláda a další dobroty. Ulevit rodině a udělat radost dětem můžete také Vy, když na balíčky přispějete svými dary. Naším cílem je získat celkem 72 680 Kč (jeden balíček vyjde na  460 Kč). 

Více o projektech v Nepálu.

Uganda: pomoc obětem sucha

Sbírka pomůže lidem v oblasti kolem jezera Kyoga, která je dlouhodobě postižena suchem. Lidé z oblasti odcházejí kvůli neúrodě a nemožnosti se uživit. Hrozí jim hladomor. 
Díky Vaší pomoci dostane každá z 300 nejpotřebnějších rodin balení 10 kg kukuřičné mouky a 5 kg fazolí, které tvoří základní složky tamního jídelníčku. Cena potravin pro jednu rodinu je 249 Kč.  Rádi bychom celkem získali 74 700 Kč. 

 

 
 
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary