Pravidla podpory

Přihláškou vstupujete do určitého závazku. Buďte si jej, prosím, vědomi.

Jen tak dlouho, jak budete chtít

Délku podpory můžete časově omezit. Minimální doba podpory je 1 rok. Pokud nám v přihlášce o plánované délce podpory nesdělíte nic, očekáváme, že budete dítě nebo studenta podporovat, dokud bude potřeba.

Pořádek dělá přátele

Dbejte na pořádek ve svých platbách. I nás totiž tento projekt zavazuje: jakmile jsme ve Vás získali dárce, posíláme podporu do zahraničí bez ohledu na to, zda Vaše platby dostáváme pravidelně. Studium dítěte (studenta) nemůže být závislé na výkyvech Vaší podpory. Může nám tak vznikat škoda, kterou pak musíme hradit z omezených rezerv.

Dejte nám včas vědět

Chcete-li podporu ukončit, je třeba, abyste se z ní odhlásili nejméně 3 měsíce předem. Ve třech měsících následujících po měsíci, kdy nám to sdělíte, nám prosím posílejte podporu v původní výši.
Posíláte-li plnou podporu, je také možnost přejít na poloviční, což je třeba nám sdělit také s nejméně tříměsíčním předstihem.
Pokud se Vám přihodí nepředvídané okolnosti a jste ve finančních obtížích, dejte nám vědět včas.

Jak nakládáme s Vaší podporou

Vaši podporu zasíláme pravidelně do zahraničí pro účel, ke kterému ji poskytujete. Část podpory (viz podrobný rozpis) je využita k nákladům, které zajišťují splnění cíle podpory a zpětnou vazbu (čtyři zprávy za rok) pro Vás.
Součástí Dálkové adopce PLUS® je také podpora křesťanských aktivit a pracovníků v příslušné zemi (více zde).

Komunikujte

Vyskytne-li se v průběhu podpory jakýkoliv problém, komunikujte s námi e-mailem nebo telefonem. Vždy s Vámi budeme hledat společné řešení.

Dodržujte pravidla

Komunikace s dítětem (studentem) probíhá vždy prostřednictvím kanceláře zahraniční organizace. Neuvádějte, prosím, dítěti svou adresu, e-mail či jinou formu přímého kontaktu. Toto opatření bylo stanoveno zahraniční organizací International Needs a má chránit před rizikem zneužití nebo nepatřičného využívání pomoci. Více o komunikaci s dítětem