Filip Dvořák, únor 2019

Filip Dvořák, únor 2019

Po roce jsme se znovu vydali s Filipem Dvořákem na stejný program, který tehdy jako začínající lektor vedl v deváté třídě jedné ze ZŠ. „Rizikové sexuální chování“ je téma určené pro deváté třídy.
Program je cíleně interaktivní: dospívající lidé si přisvojí kladné hodnoty spíše pod vlivem zážitku a „aha“ prožitku. Potřebují, aby přišli věcem na kloub sami.
Tentokrát jsme se ovšem dostali do náročné situace. Diskuse i odezva od třídy jako kdyby zamrzala. Zdá se nám, že se v kolektivu vytváří nejméně dvě skupiny, mezi nimiž neprobíhá mnoho hlubší komunikace.
Program se nejprve dotýká obecných rizik, které s sebou přináší sexuální chování. Hodnotí míru jejich výskytu i reálné možnosti, jak se před ohrožením chránit – včetně mýtů s tímto spojených. Poslední třetinu programu se třída zapojí do fiktivního příběhu dívky, která přichází na střední školu a prožívá první lásky. Zažívá také rizikové situace, pokud jde o sex. Třída přitom pod vedením lektora hovoří o každém dalším životním rozcestníku: je teď dobře, pokud udělá tohle, nebo je to špatně? Následně žáci hlasují o tom, který životní krok považují za dobrý.


Filip se nevzdával a trpělivě dokončil program i fiktivní příběh, který v tomto případě skončil těhotenstvím ze znásilnění. Možná, že právě v této třídě seděli lidé, kteří potřebovali tohle vše slyšet a uvědomit si, kam mohou věci v životě zajít. Všichni totiž na konci spontánně souhlasili přinejmenším s jedním faktem: ano, toto by mohl být zcela reálný příběh i některého z nás. Program byl pro lektora náročný, ale možná jej právě slyšeli ti, kdo to nejvíce potřebují.
Po skončení jsme s lektorem hovořili o dnešním programu s nadějí, ale i smutkem. Značná část studentů se při tom hlasování v některých fiktivních situacích přiklonila k názorům, nad nimiž se ježí vlasy, jako by schvalovali opravdu nehezké věci… Uvědomovali jsme si ovšem, že je docela možné, že to může být jen póza. Doufejme, že ne vše mysleli studenti opravdu a vážně.

Video: Tyto příběhy se dějí!


Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary