Ivo Neuvirt, listopad 2015

Ivo Neuvirt, listopad 2015

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Přednáška na téma „Rodina“
Z průzkumů mezi žáky je téma rodiny a také vztahů v kolektivu to, co děti nejvíce zajímá. Případně trápí. Přednášky Iva Neuvirta pro dvě šesté třídy v tomto směru nezklamaly očekávání: že se otevřou otázky, které jsou pro děti často životně důležité.

Ivo má přednášky dobře připravené a o většině důležitých pravd nechá děti diskutovat, případně vysloví svůj vlastní pohled až jako poslední. Nejprve se ptá dětí. Přednáška postupně prochází tématy důležitosti šťastné rodiny, co mohu pro narušené vztahy případně udělat ze své strany a nakonec se dostane k anonymní anketě: co bych si přál, aby se v mé rodině změnilo. I o vyjádřeních z těchto anket Ivo pak s dětmi hovoří (pokud si pisatel nepřál, aby se jeho názor ani neprobíral).

Toto vše je velmi osobní a citlivá půda. Ivo zde plně využívá svou empatii a něco, co by se dalo popsat jako „obyčejnost“ – od oblečení přes vystupování po způsob, jak komunikuje s dětmi v diskusi. Neznamená to ovšem, že by přednáška neměla vysokou úroveň. Tu ocenily i obě přítomné učitelky.

Otevřená diskuse s dětmi šestých tříd je pro lektora velmi náročná. Zvláště když se v kolektivu vyskytují problémoví jedinci či izolované skupiny. Ivo zde odvedl velký kus výborné práce a věřím, že dětem zůstane z přednášky v srdcích mnoho zdravých semínek. V rámci besedy děti také debatují o odpuštění a bezpodmínečném přijetí na pozadí prastarého příběhu marnotratného syna. Na činy a postoje účastníků příběhu má každý z nich různý názor – a o zamyšlení a vlastní názor tu vlastně jde.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary