Martin Stavjaník, březen 2019

Martin Stavjaník, březen 2019

Pozvání do takové skvělé party se neodmítá:
Navštívili jsme lektora programu Zdravá mládež Martina Stavjaníka – ne však při klasickém školním programu, nýbrž v rámci setkání dobrovolné podpůrné skupiny LOST určené mládeži ve věku 15–17 let.

Martin je původní profesí kuchař. Před 19 lety však prožil povolání do služby mladým a od té doby se stal jedním z nejzkušenějších a zároveň odborně nejlépe fundovaných lektorů, který má mezi svými kolegy velký respekt. Nyní jsme měli příležitost nahlédnout pod pokličku a „ochutnat“ z Martinova kulinářského umění v následné práci.

Klubové prostředí, kde se LOST schází, působí se svými gauči a křesly „obývákově“, neformálně a útulně. Skupina je otevřená pro kluky i holky, ale v poslední době se setkávají jen kluci. Dnes dorazili čtyři.
Může nás trochu mást označení skupiny „podpůrná“. Na této skupině je znát, že všem je zde spolu dobře, a to i nám, kdo přicházíme jako návštěva. Kluci se očividně rádi vidí a mají si co říci. Spojuje je mimo jiné to, že se mezi svými vrstevníky cítí občas v něčem „out“. Možná i proto dokáží zde na setkání skupiny každého nově příchozího přirozeně přijmout mezi sebe.

Pod Martinovým vedením se rozjíždí program. Kluci hovoří o tom, jaký měli den a čím v poslední době žijí. Jsem mezi nimi jako neznámý návštěvník, čehož je dobré využít. Začínáme tak hrou na to, jak dovedou odhadnout člověka. Tipují odpověď na otázky týkající se cizince, kterého předtím nikdy nepotkali – jen podle toho, co vidí před sebou. Zároveň zkouší popsat, na základě čeho volili své odpovědi. To je výzva! Ale kluci se s nelehkým úkolem poprali se ctí sobě vlastní. Je to vskutku veselá kopa. Nevadí, že se v odpovědích trefili tak 50 na 50.
Naproti tomu ve vědomostní hře, při které se snaží seřadit na časové ose významné světové události, naprosto excelují. Jsou to šikovní, komunikativní a chytří mladíci.
Za „odměnu“ hrajeme závěrem oblíbenou hru, při které se kluci mohou mimořádně vyřádit. Někdo z přítomných je ve hře „vrahem“, který má políčeno na „nevinné oběti“, a přivolaný detektiv se jej snaží na základě indicií co nejdříve odhalit. U této zábavy by LOSŤáci dokázali vydržet snad celou věčnost. :-)

Příjemné setkání končí povídáním o tom, jak jsme se dnes spolu měli. Na otázku, proč do skupiny kluci chodí, dostáváme naprosto jednoznačnou odpověď: „Super parta, skvělí kámoši!“ Velkou zásluhu na tom má Martin, jeho citlivý a mírný přístup, dobře nachystaný promyšlený program. S účastníky skupiny má vybudovaný úzký vztah. Kluci jej „berou“ a věří mu. Je to poctivá důvěra s pevnými kořeny. Přejeme tedy Martinovi do jeho záslužné práce hodně sil, moudrosti, Božího požehnání, aby sám mohl vidět a sklízet ovoce své dlouholeté práce.

Co je vlastně setkání LOST?
LOST „aneb Jak se neztratit v době dospívání“ je výcvikový kurz zaměřený na rozvoj sociálně psychologických dovedností. Je určen klukům a holkám, kteří řeší nesnáze spojené s dospíváním a jsou ochotni se podělit o řešení svých problémů s lektory kurzu i svými vrstevníky. Cílem kurzu je lepší porozumění sobě samému a druhým lidem, podpora vlastní tvořivosti, podpora citlivosti ve vztahu k druhým lidem ve složité době dospívání. Důležitým prvkem je zážitek, vedoucí k porozumění vlastním reakcím, motivacím či emocím.

Bc. Lenka Staňková, DiS., koordinátorka programu Zdravá mládež

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary