Martin Stavjaník, květen 2009

Martin Stavjaník, květen 2009

Lektoři programu Zdravá mládež mohou svým obdarováním k přednáškové práci na školách účinně posloužit na nejrůznějších místech. Obvykle pracují především ve vlastním městě, kde na přednášky navazují volnočasové aktivity, kluby apod. a kde jsou také již na školách známí, protože tam pracují dlouhodobě. Přesto většina z lektorů občas cestuje i do jiných měst, aby své obdarování dali k dispozici druhým a pomohli při různých soustředěných křesťanských akcích.

Martin Stavjaník byl v květnu 2009 součástí širšího týmu lidí, kteří se podíleli na několikadenní akci na školách v rámci známých Exit tour. V pozadí celé akce hrál organizačně a logisticky klíčovou roli především aktivní a rostoucí místní sbor Evangelické církve metodistické. Jeho kazatel Jan Zajíc se mi v krátkém rozhovoru zmínil, že právě stěhují své nedělní bohoslužby do místního kina, protože sborová budova již kapacitně nestačí. Na řadě jihlavských škol probíhaly přednášky, do nichž se zapojilo více lektorů a které byly doplněny širšími návaznými aktivitami.

Studenti otevírali i konkrétní konflikty ve svých vztazích a jejich otevření nevyvolávalo další bolest, ale spíše vzájemné pochopení.

Martin není typickým cestujícím lektorem a umí dobře pracovat spíše v dlouhodobějším vztahu s konkrétním třídním kolektivem. Jeho celodopolední programy pro třídní kolektivy se stávají novým a nesmírně zajímavým fenoménem. Martin při nich využívá svých stále hlubších zkušeností z dlouholeté praxe a rostoucí odbornosti z dálkového studia VŠ. Být svědkem jeho přednášek v Jihlavě byl ohromný zážitek. Martin zde byl výrazně omezen časem, protože obvykle 4hodinový program se zde musel směstnat do dvou hodin. Nadto Martin do každého programu zařadil dvě hry, do nichž se zapojil celý kolektiv třídy. Přesto i při takto omezeném časovém rámci bylo patrné, jak beseda zacílená na zlepšení vztahů uvnitř kolektivu třídy přinesla hluboký efekt. Během krátké doby se studenti (vždy z jedné třídy) ohromně navzájem otevřeli v tom, co je ve třídě trápí, co přináší rozladění. Martinův prostý a nenásilný způsob komunikace působí jako katalyzátor, díky kterému lidé s lehkostí otevírají problémy, které mají mezi sebou. Jeho povzbudivé vedení vytváří prostor svobody a naděje. Studenti začali otevřeně hovořit o tom, jak se cítí v kolektivu třídy, jak by si svou třídu představovali atd. Martin nedává na vyslovené problémy hotová řešení či návrhy, spíše vyjadřuje porozumění a podněcuje k samostatnému přístupu a řešení.

Po dvou hodinách opouštíme třídu s tím, že máme pocit, jako bychom skupinku studentů znali osobně, přestože jsme jen byli na chvíli u toho, když hovořili o sobě a svých trápeních. Studenti otevírali i konkrétní konflikty ve svých vztazích a bylo zajímavé pozorovat, že v rámci této besedy jejich otevření nevyvolávalo další bolest, ale spíše vzájemné pochopení. Martinova beseda má hluboký lidský rozměr, Martin se stává jakýmsi lékařem třídních kolektivů, lékařem porušených vztahů. Není divu, že si této služby školy hluboce cení.

Mgr. Petr HoráčekOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary