Martin Stavjaník, prosinec 2017

Martin Stavjaník, prosinec 2017

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Martin je jedním z nejzkušenějších lektorů školních programů. Na školách působí s velkou intenzitou i rozsahem již od roku 2001, celou dobu se zároveň až doposud pilně věnuje doplňkovému studiu. Původním povoláním kuchař tak nyní směřuje k druhému magisterskému titulu a těší se velkému respektu v široké lektorské komunitě.
 
Na základní škole menší obce na Zlínsku mě učitelka a posléze i ředitelka školy spontánně zahrnuly chválou na spolupráci s Martinem. Oceňují kvalitu jeho programů a zejména jejich vliv na životy žáků a atmosféru ve škole. Podle ředitelky je škola „za Stavjaníka“ jiná, než byla předtím. Jak skvělé hodnocení pro křesťanskou lektorskou činnost!

Tentokrát jsme se za Martinem vydali na neobvyklý typ přednášky. Původně jsme měli být ve druhé třídě ZŠ, avšak díky náhlé změně rozpisu jsme se ocitli dokonce ve třídě první. Tento Martinův program pochopitelně nemíří na hlubší otázky vztahů či životních rizik, ale je velmi volně zaměřen na kamarádské vztahy, ohleduplnost a upevnění kolektivu.

Zažili jsme proto dvě hodiny plné her a legrace, během kterých Martin formoval vztahy mezi žáky nepřímo, přesto věřím, že efektivně. Jen jeho vlastní příklad, kdy dětem citlivě naslouchá, laskavě je směřuje do her a všímá si sebemenších maličkostí, které se jim zdaří, to vše je poselstvím beze slov, ale účinným. Nedivil jsem se, když mi Martin zmínil, že jej z předešlé třídy děti málem nechtěly pustit…

Závěr programu jako by mluvil za vše: Děti seděly v kruhu a u jednoho z nich bylo po pravé straně volné místo. Ten dotyčný měl vždy prohlásit nahlas, že toto je volné čestné místo, na které zve někoho ze svých spolužáků, a měl za úkol vždy říci, proč právě jeho, tedy přede všemi mu vzdát určitou úctu. Děti se rychle do této aktivity ponořily a za chvíli se předháněly, kdo z nich bude moci pochválit někoho druhého. Mělo sice již zvonit, ale nakonec Martin vyvolával jednoho žáka po druhém až do poloviny přestávky, než se všichni navzájem nevynachválili…
Jak krásný program s hlubokým dopadem na život jednotlivců a celé skupiny…!
 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary