Miloslav Fanta, květen 2011

Miloslav Fanta, květen 2011

S přednáškou na téma „šikana“ cestoval Miloslav Fanta do jedné ze škol v mladoboleslavském okrese. Přednáška byla určena šesté třídě.

Miloslav, kterého všichni známí nejmenují jinak než „Milda“, využívá při své přednášce širokou škálu osobních schopností, které výborně napomáhají navázat kontakt s posluchači. Milda je rozený komediant a vtipálek, k čemuž samozřejmě žáci na školách nemají nikdy daleko. Jeho veselý temperament se spojil s nebývalým karikaturistickým nadáním, a tak je pro žáky namíchána opravdu přijatelná „kaše“.

Milda na začátku přednášky nechá děti, aby se představily. Potom se hraje hra, která je plná legrace a pohybu, takže vznikne příznivá a pozitivní atmosféra.

Děti na téma šikany, které pak Milda postupně představil, reagovaly velmi hezky a se zájmem spolupracovaly v debatě. Celou přednáškou se jako červená niť – kromě základních informací o problematice šikany – táhne otázka vlastní zodpovědnosti. Mnoho špatných věcí by se nemohlo stát, kdyby lidé, kteří vidí šikanu, nezůstávali pasivní. Děti tuto výzvu zřetelně vnímaly, jak bylo znát v diskusích.

Milda staví přednášku na diskusi. Podněcuje děti k vyjadřování jejich pohledů a názorů na věci. Atmosféra přednášky je proto uvolněná, plná zájmu a – jak věřím – do srdcí účastníků přináší trvalý vliv.


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary