Monika Slunečková, červen 2017

Monika Slunečková, červen 2017

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

V přednášce „Bible a člověk 21. století“ vysvětluje Monika studentům prvního stupně střední školy řadu faktů a širších souvislostí o knize, která je dnešní generaci méně známá. Bible je nejvíce překládanou knihou vůbec; stála i v popředí dramatických a určujících dějin našeho národa.

Prezentace o Bibli patří mezi materiály zařazené na portál Rámcových vzdělávacích programů Národního ústavu pro vzdělávání. Studenti se díky kvalitnímu zpracování mohou dozvědět mimo jiné to, že slovo „Bible“ představuje vlastně knihovnu, protože jde o soubor 66 knih vzniklých během 1600 let. Biblí se přesto táhne jedna červená nit, která vrcholí ve vánočním a velikonočním příběhu. Bible na rozdíl od jiných náboženských systémů nestaví do popředí lidské úsilí proniknout k Bohu, nýbrž vykresluje Boha jako toho, kdo se za člověkem sám vydal v osobě Ježíše Krista.

Studenti pozorně sledují, když Monika podrobně vysvětluje, s jakou pečlivostí a mnoha kontrolami přepisovali židovští písaři Bibli na nové pergameny. Když se pak v r. 1947 v Kumránu (u severozápadního břehu Mrtvého moře) našly dosud neznámé starobylé svitky Bible, byly téměř navlas totožné s rukopisy o 1100 let mladšími, jež měl do té doby svět k dispozici. (Tyto svitky od Mrtvého moře, které jsou součástí světového kulturního dědictví, si teď může přečíst každý na http://dss.collections.imj.org.il/; jde o projekt Izraelského muzea.)

Monika při přednášce využívá bohatých znalostí a osobního zájmu o židovství a jeho tradice. To jejímu výkladu dodává zaujetí a věrohodnost. Studenti mají během přednášky rovněž možnost naučit se vyhledat konkrétní texty v Novém zákoně. Měli možnost shlédnout také krátký film o Karlovi ze Žerotína a kralickém překladu Bible. Bible zde byla osou událostí, které patří k vrcholům české historie a jejichž vliv přesáhl daleko za hranice naší země.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary