Monika Slunečková, říjen 2016

Monika Slunečková, říjen 2016

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Monika Slunečková působí již několik let v Českých Budějovicích a okolí s přednáškami na témata holocaust, antisemitismus, Izrael a další podobné.
V říjnu jsme navštívili její program pro českobudějovické gymnázium o období českých dějin zvaném hilsneriáda. Monika měla pro studenty připravený hodinový sestřih filmu Zločin v Polné. Jde o nové zdařilé zpracování události z konce 19. století, kdy byl z vraždy mladé ženy nepravdivě obviněn Žid Leopold Hilsner a během procesu s ním se velmi vzedmuly  antisemitské nálady ve společnosti (dnes nazýváno jako hilsneriáda). Hodinový sestřih zachycuje vše podstatné: proč došlo k obvinění Hilsnera, kdo měl čí sympatie, jak a proč riskovali ti, kteří Hilsnera hájili a stavěli se proti všeobecné nenávisti, jaké byly v případu důkazy i jak to celé skončilo.
Filmové zpracování dobře ilustruje nejen problém antisemitismu, ale všeobecně extremismu ve společnosti. Automaticky se naskýtá paralela s dnešní společností a jevy, které můžeme běžně mezi lidmi sledovat.
Studenti film pozorně sledovali a nijak je netrápilo, že kvůli němu zmeškali přestávku. Po filmu s nimi Monika probírá základní otázky příběhu. Studenti přemýšlí, jaké měl kdo motivy, jaké následky měly různé postoje. Mohou si uvědomit, že hájit pravdu proti většině může být obtížné a nebezpečné, zatímco přidat se ke lži a podnikat líbivé a populistické kroky přináší slávu a rychlý úspěch například v politice. Který ze dvou přístupů je správnější, si již musí rozhodnout každý sám. Významným příkladem nelehké obhajoby pravdy je v tomto případě Tomáš Garrigue Masaryk, tehdy ještě pouze univerzitní profesor, jehož roli film také pěkně ukazuje.
Téma je opravdu silné a věřím, že o něm studenti mezi sebou diskutovali i po skončení programu.   

Eliška Zeisková, koordinátorka

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary