Petr Kadlec, prosinec 2012

Petr Kadlec, prosinec 2012

Petr Kadlec je dobrým příkladem lektora, na jehož práci vidíme nepostradatelné poslání a obdarování. Původně vystudovaný geometr s dobrým zaměstnáním v oboru stále vyhlížel, jak by mohl být blíž mladým lidem, jejichž životy mu leží na srdci. Setkání s Nadací Mezinárodní potřeby pro něj bylo jednoznačným signálem, že práce lektora je jeho místo.

Na základní škole v České Třebové jsem navštívil jeho přednášku pro 6. třídu s tématem „Rodina, rozvod“. Toto téma z cyklu Etické dílny bylo původně koncipované pouze o rodině. V dnešním světě by však samo o sobě bylo aktuální možná jen pro polovinu posluchačů, a proto se k němu přiřadila také část týkající se rozvodů.

Petrův styl přednášky se žákům i učitelům líbí, a tak se Petrův kalendář v rekordním čase zaplnil termíny.

Přednáška má typický rys Etických dílen: nejde primárně o jednosměrný přenos informace, nýbrž o rozhovor mezi lektorem a posluchači. Během přednášky se děti chvílemi rozdělí do menších skupinek, aby vypracovaly stanoviska k některým problémům a pak je prezentují celé třídě. Vzniká řízená debata a věřím, že právě to jsou důležité chvíle, kdy si děti samy nacházejí a utvrzují zdravé postoje pro svůj život. Hovoří se o penězích, o času rodičů tráveného s dětmi, o odpuštění, o nutnosti neustále investovat do partnerského vztahu. Na začátku Petr dětem ukázal fotografii vraku auta a zpustlého domu. „Takhle dopadne i vztah dvou lidí, pokud jej neudržujeme,“ říká.

Petrův styl přednášky se žákům i učitelům líbí, a tak se Petrův kalendář v rekordním čase zaplnil termíny. Jeho přístup ke studentům je otevřený i kamarádský, ale nebojí se také nazvat věci pravými slovy. Ačkoliv v osobním kontaktu nepůsobí nijak průrazně, přednášku vede energicky i citlivě zároveň. Věřím, že děti mají dobrý pocit, že se setkaly s někým, kdo je pro ně věrohodný. Během přestávek se kolem něj vytvářely hloučky dětí a povídaly si s ním.

Občanské sdružení Etika mezi světy, pod jehož záštitou Petr působí ve školách, nabízí dětem a studentům také další možnosti volnočasových aktivit. Patří sem English klub, který si zatím spíše hledá svou podobu. Dobře se naopak osvědčuje klub Hraničáři, určený pro mladší hochy. Ti se zde od Petra mohou naučit něco z jeho zajímavých zájmů, k nimž patří dřevěný šerm, ale i mnoho jiného pro svůj život.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadaceOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary