Radek Hejret, červen 2013

Radek Hejret, červen 2013

Plzeňská střední škola, na které jsem navštívil Radkovu přednášku, má mimořádně skvělý přístup k formování etické stránky života studentů. Bylo to znát na každém kroku v jednání pedagogů a také v mimořádně vstřícném přístupu vůči lektorovi i mně, cítili jsme se jako velmi důležité osoby. Radek je na této škole již dobře známý.

Přednášky se týkaly současného Izraele a volně přešly k tématu holocaustu. Spolu s Radkem se potom zapojila paní Lišková, která kvůli svému židovskému původu prošla nepředstavitelným utrpením koncentračních táborů a pochodu smrti. Její vystoupení má na studenty silný dojem, protože se tváří v tvář setkávají s realitou zla, o kterém v této podobě jenom slýcháme či čteme. 

Studenti sledovali Radkovo vyprávění o Izraeli s velkým zájmem. Radek umí o těchto tématech hovořit zajímavě, s velkou znalostí věci, a svůj přednes pružně mění podle situace ve třídě. Padala také řada otázek na současnost Izraele.

Po přednášce jsme hovořili s učitelkou, která tyto přednášky zařizuje s velkým nasazením. Popisovala, jak velmi se změní zájem studentů o skutečnost, když absolvují tyto přednášky. Přicházejí do knihovny, se zájmem si studují knihy, které předtím opomíjeli. Těší nás, že smíme být součástí formování této mladé generace.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary