Radek Hejret, listopad 2017

Radek Hejret, listopad 2017

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Radek Hejret působí jako lektor po celé republice už mnoho let. Zabývá se zejména tématy souvisejícími s holocaustem a antisemitismem. V listopadu jsme navštívili jeho přednášku o moderním Izraeli pro žáky 2. stupně základní školy.
Jednalo se o svým způsobem netradiční přednášku, protože se jí zúčastnily čtyři třídy najednou, tedy více než 80 dětí. Zatímco dříve bylo běžné pořádat podobně hromadné přednášky, dnes se již klade důraz na práci s menší skupinou. Školy se i přesto nezřídka snaží třídy na programy pospojovat, aby se ušetřil čas.

Radek žáky seznamuje s moderním státem Izrael, přičemž během výkladu nezřídka zabrousí do historie. Aby udržel pozornost dospívajících, živě s nimi komunikuje, ptá se jich, nechává je přemýšlet nad různými otázkami. V případě potřeby si některé neposedné jedince vyvolá dopředu a zapojí je do svého výkladu.
Přítomní učitelé Radkovu práci srdečně oceňují: „Vy jste úplně báječnej, jak s nima pracujete!“

Samotný výklad jde po stopách nejrůznějších moderních vymožeností a pokroků, kterých tato země dosahuje – například úspěšný boj proti poušti na jihu Izraele či výroba pitné vody z mořské vody. Protože Radek Izrael několikrát navštívil, přednášku navíc prokládá svými zážitky a očitým svědectvím. Děti si také mohou prohlédnout turistickou mapu Izraele, izraelské mince či model tanku, který je neobvykle zkonstruován tak, aby z něj mužstvo mohlo v případě potřeby snáze prchnout.

Tři vyučovací hodiny rychle utečou a jsou dobrou ukázkou, že si Radek dokáže poradit nejen s informačně nabitým výkladem, ale také s velkou skupinou žáků.

Eliška Zeisková, koordinátorka

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary