Nejčastěji kladené otázky

Jak to probíhá v zahraničí

Dálková adopce PLUS® i další podpora do zahraničí probíhá v místních partnerských pobočkách křesťanské organizace International Needs, s výjimkou Jižního Súdánu, kde spolupracujeme s „Asociací Společenství křesťanů pro Východní Ekvatorii“. Nejsou to čeští pracovníci vyslaní do zahraničí – místní lidé znají nejlépe situaci svého národa. O tom, kdo má na starosti podporu v cílové zemi, se dočtete v podrobném popise dálkové adopce v dané zemi.

O zařazení dítěte do programu podpory rozhodují vždy místní pracovníci partnerských organizací, se kterými spolupracujeme. Jde o lidi, jejichž porozumění místní realitě a kultuře je na úplně jiné úrovni, než by se mohlo zdařit získat lidem zvenku, např. z ČR.
Do programu se mohou hlásit rodiny samy, někdy jim to přímo doporučí místní pracovníci.
Do programu podpory jsou vybírány děti bez ohledu na vyznání, pouze na základě ekonomické situace rodiny. V některých zemích je snaha podpořit vždy jen jedno dítě z rodiny a pokud možno dítě v rodině nejmladší. Tak se podpora dostane co nejvíce rodinám a dárce může dítě sledovat co nejdéle.

Místní koordinátoři monitorují situaci rodin podpořených dětí, jak jen to je možné. Zahraniční koordinátoři znají „své“ děti a rodiny velmi dobře a jsou s nimi v častém kontaktu. Jejich kompetence rozlišit skutečné potřeby je důvěryhodná.
Pokud dojde k výraznému zlepšení finanční situace rodiny, koordinátoři se s rodinou dohodnou na vzdání se podpory. V takových případech dojde k ukončení podpory daného dítěte a dárce se může rozhodnout, zda podpoří jiné dítě či již v podpoře pokračovat nebude.

INCAP je zkráceně International Needs Children’s Assistance Program, česky Dětský podpůrný fond. V INCAPu jsou zapojeny všechny děti, které jsou v našem českém programu Dálkové adopce PLUS®.
Také pro děti v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v severní Ugandě používáme tento časem prověřený model.

To je základní charakteristika našeho projektu Dálková adopce PLUS®. Určenou částí finančních příspěvků jsou podpořeny programy duchovní péče. Jde o terénní službu křesťanských pracovníků, která přináší především duchovní osvětu. Více si můžete přečíst v části Co je Dálková adopce PLUS®.

Vztah dárce a dítěte

Jednoduše odpovězte na automatický e-mail, který Vám přišel po odeslání přihlášky. Čím dříve nám napíšete, že od přihlášky odstupujete, tím lépe.

O Vašem rozhodnutí podporovat vybrané dítě informujeme zahraniční koordinátory elektronicky až poté, co poprvé zaplatíte. Přitom je rozhodující den, kdy obdržíme Vaši první podporu. Tyto informace však posíláme do zahraničí pouze jednou měsíčně, a to co nejdříve po 12. dni v měsíci a v prosinci po 5. dni – v tyto dny je uzávěrka přijatých plateb. Přesné datum odeslání informace do zahraničí je podle našich aktuálních možností v kanceláři. Pokud Vaši první platbu dostaneme např. 16. den, v zahraničí se to dovědí až příští měsíc. Proto může trvat i jeden nebo dva měsíce, než se o Vás dítě dozví.

To není překážka, rádi Vám pomůžeme. Zprávy od dítěte Vám budeme posílat s přiloženým překladem do češtiny. Můžeme pro Vás také překládat Vaše dopisy dítěti.

Ne. Adresy rodičů dítěte nám místní kanceláře nesdělují a i „Vaše“ dítě zná jen Vaše jméno, ale nedostane Vaši adresu. Tak nedojde k možnému zneužití kontaktů.
Můžete dítěti psát na adresu, kterou dostanete v jeho profilu (na adresu místní kanceláře International Needs) nebo elektronicky přes naši kancelář. Výjimkou jsou děti a studenti v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v severní Ugandě, kterým lze psát pouze elektronicky přes naši nadaci – další potřebné informace najdete zde.

Ne, ale můžete dítěti/studentovi napsat elektronicky přes naši kancelář.
Nemělo by se stát, aby Vám dítě či student poslali svou vlastní elektronickou adresu. Totéž prosím nedělejte ani Vy. Osloví-li Vás dítě nebo student např. přes internet, nereagujte na to a oznamte nám to. Podrobnější vysvětlení, proč máme toto pravidlo, najdete v článku S dítětem komunikujte pouze přes naši nebo zahraniční kancelář.

Pravděpodobné vysvětlení:
a) Vámi podporované dítě mělo před Vámi jiného dárce, kterého ve zprávě stále oslovuje. Mezi datem napsání zprávy v zahraničí a dnem, kdy ji dostanete Vy, musí být ještě dostatečný čas na zpracování jak v zahraniční, tak i v naší kanceláři. Zprávy jsou proto vždy psané v časovém předstihu. V době, kdy „Vaše“ dítě psalo tento dopis, možná ještě ani nevědělo, že si ho vyberete k podpoře. V dalším dopise, který Vám dítě napíše, už jistě osloví přímo Vás.
b) Vámi podporované dítě má kromě Vás dárce druhé poloviny podpory a v naší kanceláři došlo k záměně zpráv dítěte.
c) K záměně zpráv dítěte mohlo dojít i v zahraničí, mají třeba víc dětí naprosto stejného jména i příjmení, a v naší kanceláři jsme to nepostřehli. Zprávy procházejí rukama více lidí a toto se stává málokdy, ale lidská chyba se nedá vyloučit.
Pokud se Vám něco takového stalo, určitě nám napište a situaci s Vámi budeme řešit. Zřejmě od Vás budeme potřebovat sken nebo kopii zprávy.

Oslovení zní „Dear INCZ reserve fund“ nebo „Dear Czech donors“. Většinu dětí podporujeme dočasně z nadačního rezervního fondu do té doby, než se jich ujme dárce. Dárcem tedy byl „INCZ reserve fund“ (INCZ je označení naší nadace v kontaktu s našimi mezinárodními partnery. Proto děti svůj první dopis nebo někdy i více dopisů adresují tomuto fondu. Zprávy jsou kvůli době na zpracování vždy psané v časovém předstihu. V dalším dopise, který Vám dítě napíše, už jistě osloví přímo Vás.

Termíny obvyklého odeslání pravidelných zpráv z naší kanceláře dárcům:
– začátkem května,
– v srpnu,
– začátkem listopadu
– a před Vánocemi
(závisí to na termínu, kdy nadace dostane zprávy dětí ze zahraničí).
Více o tom, kdy můžete očekávat první zprávu či dopis od Vašeho dítěte, najdete zde.

Pravděpodobné vysvětlení:
a) Některé formulace mohou vzniknout při překladu dopisu z mateřštiny do angličtiny (ten zajišťuje zahraniční kancelář).
b) V odlišných kulturách nejsou lidé zvyklí mluvit nebo psát o sobě a svých prožitcích. My máme jinou představu o tom, co by měl dopis obsahovat, ale dítě není schopno ji splnit.
c) Děti nemají takové dovednosti, aby dovedly napsat celý dopis v angličtině a vyjádřit vše, co chtějí. Proto jim často učitelé nebo koordinátoři s formulováním a slovíčky pomáhají. Proto může dopis znít uměle anebo se tyto formulace mohou v dopisech opakovat.

Pokud dítě ve zprávě děkuje za předměty nebo peníze, které jste mu neposlali, je to proto, že ty věci dostalo od naší zahraniční partnerské pobočky. Tamní pracovníci vždy dětem a jejich rodinám nakoupí nějaké zvláštní dárky k Vánocům nebo k ukončení školy. Někdy jim dají konkrétní věc (např. potraviny, oblečení, předměty potřebné pro rodinu nebo dítě), jindy zvláštní finanční příspěvek. Financují to zčásti z pravidelné podpory pro děti či z rezervních zdrojů, ze zvláštních darů z naší země či zahraničí; z darů z vánočních sbírek či z dalších projektů. Dítě tyto dárky dostává jen díky tomu, že jste se rozhodli podporovat ho a ono díky Vám může být v programu podpory. Proto Vám děkuje i za tyto dárky, které nedostalo přímo od Vás.

Většinou jde o děti ze zemí, jejichž mateřským jazykem není angličtina. Často také používají jiné písmo, než je latinka. Jméno se musí pro účely podpory přepsat do angličtiny a do latinky. Přitom může dojít ke zkomolení nebo chybám, protože dítě dobře nezná pravidla přepisu a někdy ani běžně nepoužívá latinku. Někdy je i více možností přepisu nebo dítě dříve používalo jméno v mateřštině a později dává přednost anglické podobě jména. Proto jsou možné i jiné přepisy jména než ten, který rodiče dítěte uvedli při žádosti o podporu. Je-li u Vašeho dítěte rozdíl v psaní jména, prosím, nedělejte si starosti.

a) úplně jiné křestní jméno (nikoliv překlep)
Pravděpodobné vysvětlení:
Někdy rodiče při žádosti o podporu uvedou křestní jméno dítěte v jejich mateřštině, ale ve škole uvedou anglickou podobu – dítě i škola pak používají anglickou podobu (překlad) téhož jména.
Dítě může získat jiné křestní jméno také křtem.
b) úplně jiné příjmení (nikoliv překlep)
Pravděpodobné vysvětlení:
Toto se může stát v případě, že rodiče při žádosti o podporu příjmení dítěte zkomolí – jméno nebo jednotlivá písmena ve jménu pro ně nejsou tak důležitá.
Toto obvykle zjistíme při kontrole zpráv a následně prošetřujeme v zahraničí, jde-li o trvalou situaci nebo jen náhodnou chybu. Potom do naší evidence zavedeme i to přidané křestní jméno. Pokud jste s takovou zprávou nedostali náš vysvětlující dopis, je to nedopatření. V takovém případě nám, prosím, napište.

Pravděpodobné vysvětlení:
a) Některé děti ani jejich rodiče neznají přesné datum narození.
b) Některé indické děti píšou ve svých zprávách jiné datum narození, než které bylo na našich internetových stránkách a v zalaminovaném profilu dítěte. Koordinátorka z Indie nám to vysvětlila: „Lidé z chudých oblastí Indie si málokdy pamatují datum narození svých dětí – ty se často narodí doma pouze s pomocí přátel ze sousedství. Děti, které se narodí v nemocnici, mají datum narození správné a zapsané na úřadě. Pokud děti nastupují do školy později, než je obvyklé, a rodiče si nepamatují datum narození, učitelé datum narození odhadnou a zapíšou do záznamů, a to se pak stane oficiálním datem narození dítěte.
Datum narození je v Indii stejně důležitý údaj jako v ČR. Přesto se stává, že si lidé z chudých a negramotných oblastí nepamatují datum narození svého dítěte, a nevědí, že je důležité. Až když potřebují nějaký oficiální dokument, např. zapsat dítě do školy, zjistí, že potřebují znát datum narození. Takže datum narození zapsané ve škole je považováno za oficiální a je používáno v dalších oficiálních příležitostech – univerzita, práce atd. Proto se ve zprávách řídíme záznamy ze škol.“
Mohlo se tedy stát, že rodiče v žádosti o podporu neúmyslně sdělili jiné datum narození dítěte, než eviduje škola.
Další problém může nastat všude, kde dítě píše, kolik je mu let. Dítě může svůj věk počítat od roku narození, který někdo odhadl, a ne od školního záznamu. Proto se dítětem uváděný věk nemusí shodovat s výpočtem z data narození na jeho zalaminovaném profilu.

Pravděpodobné vysvětlení:
a) Někdy rodiče v prvotních informacích neuvedou už dospělé sourozence, dítě je však ve zprávách zmiňuje. Někdy je to obráceně.
b) Jindy děti mezi členy rodiny započítávají i jiné příbuzné, kteří s nimi žijí v jedné domácnosti, a označují je jako „bratr“ nebo „sestra“, i když o pokrevní sourozence nejde.
c) Může se stát, že dítě už nežije ve své původní rodině (mohli mu zemřít rodiče apod.), a tak píše o své nové rodině, která si ho k sobě vzala, píše o svých nových sourozencích.
d) Někdy se skutečně narodilo nové dítě nebo naopak někdo z rodiny zemřel.
e) Může také dojít k tomu, že zahraniční pracovník při vyplňování formuláře prvotních informací  zapsal údaje o sourozencích do kolonky „bratři“ místo „sestry“ nebo obráceně.
Pokud narazíte na tento problém, chcete-li, kontaktujte nás a my zahraničního koordinátora požádáme, aby situaci ověřil.

Pravděpodobné vysvětlení:
Dárcům vždy posíláme jen ty fotografie, které jsme právě dostali ze zahraničí. Zřejmě však rodiče dítěte dali zahraniční kanceláři starou fotografii, což by neměli udělat. Prosím pošlete nám sken fotografie, budeme to řešit. Zajistíme Vám aktuální fotografii, i když to může nějakou dobu trvat.

Na to nemůžeme dát jednoznačnou odpověď, ale nejpružnější komunikace obvykle funguje s dětmi z Indie, Burkiny Faso a Bangladéše. Také samozřejmě záleží na vyspělosti konkrétního dítěte, jeho komunikativnosti a znalosti angličtiny, příp. francouzštiny.

Informace o zasílání balíčků najdete v části Balíčky a dárky dětem. Také Vám je pošleme vytištěné, až dostaneme Vaši první platbu.

O návštěvách v zahraničí můžete číst v části Návštěva dítěte v jeho zemi.

Po ukončení podpory už „svému“ dítěti neposílejte žádný dopis ani jakoukoliv jinou zásilku. „Vaše“ dítě brzy získá nového dárce a mohlo by pak mít zmatek, kdo je vlastně dárcem jeho podpory.

Vše o financích

To se liší v jednotlivých zemích či projektech. Přehled výše podpory najdete v tomto článku.

Každý měsíc posíláme peníze pro všechny podporované děti na ústřední bankovní uzel organizace International Needs na Novém Zélandu a odtud jsou hromadně odeslány do příslušné země.
Pro děti v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v severní Ugandě posíláme prostředky přímo na účet naší partnerské organizace založený u banky v ugandském pohraničním městě. Z praktických důvodů posíláme finance pro Jižní Súdán dopředu čtvrtletně či pololetně.
Nadace zasílá peníze do zahraničí prostřednictvím společnosti Western Union (WU). Při převodu přes WU platí nadace v Kč. WU nám pro tyto převody poskytuje nulový poplatek a velmi výhodný kurz.
Kanceláře podporovaných zemí od nás pravidelně každý měsíc dostávají aktualizovaný jmenný přehled (elektronicky), které děti od nás dostávají podporu, včetně jmen jejich dárců. Z tohoto přehledu vyplývá i počet podporovaných dětí v každém měsíci.

Ve většině případů nedostává peníze ani dítě ani jeho rodina. Obecně není dobré dávat peníze rodině dítěte. Děti žijí většinou v nuzných komunitách, kde by to, že někdo má u sebe větší množství peněz, mohlo být vážným ohrožením. Některé rodiny by s nimi ani nemusely hospodařit dobře. Proto jsou někde peníze předávány přímo školám.
Podrobné informace najdete v popisu dálkové adopce v dané zemi v části „Financování adopce, zajištění a kontrola“.

K dítěti se dostane v průměru 65,2 % podpory dárce. Jde o průměr ze všech poboček International Needs, kde podporujeme děti v projektu Dálková adopce PLUS®.*
Podpora dárce slouží k úhradě výdajů na vzdělávání a dalších služeb či výhod (jídlo, zdravotní péče, nákup školních pomůcek a uniforem), včetně podpory duchovní osvěty dle principu Dálkové adopce PLUS®. Podrobnosti o poskytnutých službách a výhodách uvádíme u každé země jednotlivě; v menu nahoře: „Kde pomáháme“ – např. „Bangladéš“ – v části „Dálková adopce PLUS®“ pod odkazem “Více o dětech z chudých rodin ze slumů” pod otázkou „Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem“.”
Využití zbývajících průměrných 34,8 % popisujeme v otázce níže.

K jihosúdánským dětem v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v severní Ugandě se z podpory dárce dostane 55,2 %, a to s ohledem na extrémně vysoké náklady na zajištění logistiky tohoto projektu přímo v této zpustošené zemi. Podrobnosti o poskytnutých službách a výhodách, kolik přesně procent a proč využívá jihosúdánská „Asociace Společenství křesťanů pro Východní Ekvatorii“ na chod projektu, to vše se dočtete zde pod odkazem „Více o sirotcích k adopci“ v částech „Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem v Jižním Súdánu“ a „Kdo dostává peníze“.
Využití zbývajících 44,8 % popisujeme v otázce níže.

a) Určité procento používá Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) na provoz nadace.
b) Určité procento používá NMP na „Fond rozvoje programů pomoci do zahraničí“.
O výši obou předchozích srážek rozhoduje správní rada pro každý rok znovu; obvykle se však rok od roku mění pouze nepatrně či vůbec. Upřesnění pro daný rok najdete v článku Jakou část Vašich darů použijeme na provoz (správu), kde také vysvětlujeme, co je potřeba z těchto dvou srážek financovat a proč.
c) Částí z darů na podporu dítěte se financuje chod podpory v zemi dítěte, tzn. v místních pobočkách partnerských organizací.
Přesný údaj o místní srážce najdete u každé země jednotlivě v části „Dálková adopce PLUS®“ pod odkazem “Více o dětech… ”, příp. „Více o sirotcích k adopci“, v odstavci „Financování adopce, zajištění a kontrola“.
Proč je nutná srážka na administraci podpory v zemi dítěte:
Dálková adopce PLUS® je založená na tom, že konkrétní dárce podporuje konkrétní dítě. Pro dárce je nutno zajistit pravidelné zprávy a také pečovat o to, aby darované prostředky byly využity ke svému cíli. K tomu je třeba zajistit nad programem podpory přiměřený dohled. Mezi NMP a zahraniční partnerskou pobočkou je nutná i další detailní, často rozsáhlá, komunikace než jen povinné 4 zprávy za rok. Také v zahraničí se musí vést účetnictví, platit poplatky za bankovní převody a jiné náležitosti dané tamními zákony.
Tato práce se odehrává v prostředí slumů, chudinských čtvrtí, v takových částech světa, kde naše „samozřejmosti“ (elektřina, internet, bankovní spojení) nejsou k dispozici buď vůbec, nebo v bídné kvalitě. To zvyšuje nároky na zajištění nutné péče a dohledu.
Kanceláře jednotlivých zemí potřebují na svou správu odlišné procento z darovaných prostředků. Obecně platí tento princip:
– Někde provozují vzdělávací programy pro děti ve vlastních zařízeních (školách). V tom případě mají místní pracovníci s dětmi přirozený denní kontakt a jejich náklady na správu jsou nižší.
– Jinde jsou děti rozptýlené ve větších oblastech a navštěvují různé školy, náklady na správu jsou pak vyšší.

Ano. Dárcům zaručujeme 4 zprávy o dítěti za rok. Jedním typem zprávy je čerstvá fotografie, na které může dárce sledovat, jak „jeho“ dítě roste. Dále dítě píše dopisy, ve kterých dárci vyjadřuje vděčnost za podporu, popisuje své studium a podobně. Další z forem zprávy může být kopie školního vysvědčení, které dokládá studium dítěte. Vysvědčení se zatím daří získat jen z některých zemí, kde podporujeme děti. Není-li vysvědčení, vždy však koordinátoři posílají zprávu o vývoji dítěte, kde o průběhu jeho vzdělání píšou podrobně.

Za kontrolu využití peněz na vzdělání dítěte zodpovídají také místní partnerské organizace. Hospodaření každé organizace v síti International Needs je každoročně kontrolováno nezávislým auditorem.

Místní pracovníci ve svém rozpočtu stanoví potřebnou částku v amerických dolarech. Tato částka podléhá našemu schválení a nadále se již obvykle nemění. Výši podpory v Kč měníme jen výjimečně, a sice v případech, kdy dojde k dlouhodobým změnám kurzu Kč vůči USD (v němž probíhají převody prostředků).

Protože podpora se do všech zemí převádí v konstantní dolarové hodnotě, dostává se vzestupem koruny tento projekt do přebytku. Trvá-li vzestup koruny dlouhodobě, může nadace rozhodnout o snížení podpory na nově určenou nižší částku v korunách, nebo naopak zvýšit odesílanou podporu v dolarech (za Vaši stejnou podporu pak v zahraničí pro dítě dostanou více, což zpravidla kopíruje celosvětovou finanční situaci).
Jen v případě, že koruna je na vzestupu, něco z dárcovy podpory se převede do rezervního fondu ve prospěch ostatních dětí (viz níže).
Když však stoupá dolar, znamená to, že na stejné množství dolarů potřebujeme více Kč a dostali bychom se do ztráty.
Výši podpory máme nastavenou tak, aby dlouhodobě vyhovovala průměrným hodnotám.

Vysvětlení najdete v části Dálková adopce PLUS®.

Dárců, kteří svou podporu předem omezili na konkrétní časový úsek, se vždy ptáme, jestli budou pokračovat.
Dárcům, kteří posílají celoroční podporu, v předstihu zasíláme e-mail s připomínkou další platby. Těm, kteří dávají přednost složence, posíláme dopis s připomínkou a se složenkou.
Pokud po této připomínce nezaplatíte, nejpozději za několik týdnů to zjistíme a znovu Vás na to upozorníme. Dále postupujeme podle části “Co se stane, když nadaci některý měsíc podporu nepošlu”.

V případě poloviční podpory najdeme dárce druhé poloviny (většinou během několika měsíců). Proto obvykle není možné po delším čase navýšit podporu vybraného dítěte na plnou částku. Je však možnost přibrat si později další dítě a věnovat mu také poloviční podporu.

Je to nejméně jeden rok (tedy 12 kalendářních měsíců).

1) Obvykle to zjistíme až po několika týdnech. Dárci pak pošleme upomínku s termínem úhrady dlužné částky. Pokud nám dárce dluží za delší období, přestaneme mu posílat zprávy dítěte a sdělíme mu to.
2) Když dárce nezaplatí v termínu, který stanovíme, nekomunikuje s námi, neobnoví podporu, posíláme druhou upomínku s výzvou ke komunikaci a řešení situace.
3) Pokud dárce nereaguje, jeho podporu ukončíme a pro dítě hledáme nového dárce.
V případě, že máte finanční problémy, komunikujte s námi, vždy se Vám snažíme vyjít vstříc a dohodnout se na nějakém kompromisu nebo ukončení podpory.

Jakmile se dárce přihlásí k podpoře a začne posílat podporu, peníze pro „jeho“ dítě do zahraničí stále posíláme (měsíčně), bez ohledu na to, zda nám dárce zaplatí nebo ne.
Pokud dárce poruší svůj závazek a pravidelnou podporu nám přestane zasílat, způsobí nám tím finanční deficit.
Na naší podpoře je závislé studium dětí. Proto máme pravidlo, že podporovanému dítěti můžeme vypovědět podporu nejdříve za 3 celé kalendářní měsíce (všechny dárce žádáme, pokud musí s podporou skončit, aby nám to sdělili ve více než tříměsíčním předstihu).

Obvykle darovací smlouvy neuzavíráme, ale pokud si dárce smlouvu přeje, rádi v tom vyhovíme. Naše nadace ovšem posílá dárcům zprávy dětí i bez uzavřené smlouvy.
Jsou dvě možnosti smluv:
a) Darovací smlouva na dobu určitou: během doby, na kterou je smlouva uzavřena, nelze smlouvu vypovědět jednostranně, ale pouze dohodou obou stran.
b) Darovací smlouva na dobu neurčitou: lze ji vypovědět kdykoliv s tím, že výpovědní lhůta je tříměsíční.
Variabilní a specifický symbol sdělí dárci nebo doplní do smlouvy naše nadace.

Opatření v naší české kanceláři:
Přesně si evidujeme jak dárce a jejich výši podpory, tak i potřebné děti, které čekají na podporu. Velice dbáme na to, abychom měli aktuální a přesné záznamy.
Když se přihlásí dárce k plné podpoře, dítě stáhneme z internetových stránek a nikdo další si ho už nemůže vybrat.
Přihlásí-li se dárce k poloviční podpoře, přidáme k údajům dítěte na internetových stránkách poznámku, že hledá dárce druhé poloviny podpory. Pak má dítě samozřejmě dva dárce, kteří dávají dohromady dvě poloviny podpory.
Opatření v mezinárodní organizaci International Needs (dříve I.N. Network):
Prvotní informace o dítěti (text a foto) dostáváme z tzv. Centrální profilové banky naší partnerské organizace International Needs, s níž v této podpoře spolupracujeme. To, že nemá dítě více dárců z různých zemí v rámci International Needs, zajišťuje její automatická Centrální profilová banka. Ta (a jenom ta) shromažďuje údaje o potřebných dětech ze všech podporovaných zemí a ta také automaticky zasílá tyto údaje vždy do jedné konkrétní země, která si je vyžádá. Tato banka technicky nemůže údaje téhož dítěte poslat do žádné jiné země. Jediný smysl vzniku této Centrální profilové banky byl právě v tom, aby se zabránilo byť i nechtěnému kumulování darů na totéž dítě.

Pro podporu dětí v Jižním Súdánu a v uprchlických táborech v severní Ugandě dostáváme jako jejich jediný podporující partner profily dětí k podpoře přímo.

O dětech

Ve všech těchto zemích kromě Burkiny Faso (více níže) se děti anglicky učí už na základní škole, často od 1. třídy. Často jsou schopné už ve 3. nebo 4. třídě samy napsat dopis. Pokud tomu tak však není, místní pracovníci jim vždy dopis přeloží do mateřštiny a jejich dopisy pro dárce zase přeloží do angličtiny. Někdy dítě místo dopisu jen nakreslí obrázek anebo za něj dopis napíše místní pracovník.
V zemích, kde je angličtina úředním jazykem (Filipíny a Uganda), bývá výuka angličtiny na lepší úrovni.
Burkina Faso má jako úřední jazyk francouzštinu. Znalost angličtiny je zde všeobecně nízká a i podporované děti se ji učí až ve vyšších třídách.

Vždy je snaha, aby i nejchudší děti začaly chodit do školy v obvyklém věku. Pokud jsou jejich rodiče natolik motivováni, že je tam pošlou, trvale pak zápasí s financemi. Někdy to zvládnou i za cenu veliké nouze, ale často musí dítě školu později opustit.
Čas od času jim partnerská organizace v jejich zemi může dočasně poskytnout aspoň minimální příspěvek, než se pro ně najde dárce podpory. Proto je většinou u dětí čekajících na podporu – zvlášť u těch starších – zmínka o škole, do které už chodí.
Stává se i to, že děti najdou dárce podpory, ale ten po nějakém čase s podporou skončí a je třeba hledat nového. V takovém případě jsou dočasně podporovány z rezervního fondu naší nadace, aby nemusely ihned školu opouštět.

V zemích, kde podporujeme děti, je jiný vzdělávací systém než v ČR. Ve školkách se už děti učí číst, počítat, někde i psát. Bez těchto dovedností nemohou jít do 1. třídy. Někdy chodí do školky např. devítileté dítě, protože dříve nemohlo začít studovat kvůli financím a školku nemůže vynechat.

Více o tom, proč dítě může přestat chodit do školy
Potom dostaneme zprávu ze zahraničí, kdy naposledy dostalo podporu. Napíšeme dárci dítěte dopis, ve kterém vysvětlujeme, proč dítě do školy nechodí. Spočítáme, zda má dárce nějaký přeplatek a nabídneme několik možností, jak s ním naložit (včetně vrácení přeplatku dárci). Dárce se pak může rozhodnout, zda si k podpoře vybere jiné dítě nebo ne.

Jsou-li rodiče dítěte negramotní, dítě to má těžké.
Po škole musí pomáhat s domácími pracemi. Pravděpodobně nemají možnost učit se doma tak jako čeští školáci. Proto mohou mít méně chytré děti problém složit závěrečné zkoušky na konci roku a postoupit do další třídy.
Některé děti prostě nedosáhnou na dobré vzdělání, ať už jsou příčinou menší inteligence nebo různé poruchy.
Můžete dítěti pomoci tím, že ho v dopisech pochválíte za každé zlepšení. Povzbuzujte ho, aby se učilo co nejlépe. Můžete mu napsat, jak moc je pro Vás důležité, že může chodit do školy. Zkuste mu i Vy vysvětlit, že dobré školní výsledky mu pomohou získat lepší práci.
V těchto zemích nemusí být propadnutí taková tragédie jako u nás.
V každém případě je však Vaše podpora využita – nejen na vzdělání, ale i na další výhody (více v podrobném popise dálkové adopce v dané zemi v části „Co poskytne Dálková adopce PLUS® dětem“, často i na každodenní jídlo. Kdyby tedy děti neměly podporu, nebudou mít zabezpečenou často ani tu stravu.
Ale i pro takové děti se slabším prospěchem je možnost chodit do školy vzácným darem. Je pro ně lepší chodit do školy než nechodit.

Máte-li další otázky, napište nám prosím. Rádi Vám odpovíme.