Soustředění lektorů – historie

V programu Zdravá mládež jsme od začátku měli v úmyslu vytvořit stabilní tým spolupracovníků, kteří se práci věnují dlouhodobě. Tento rámec dává prostor k tomu, aby lidé v této práci mohli vyzrát a najít své osobní obdarování. Od roku 2003 jsme pro lektory začali pravidelně připravovat dvoudenní soustředění. Náklady jsou plně kryté z prostředků nadace. Cílem je umožnit našim spolupracovníkům sdílení, vzájemné obohacení a posilování v jejich cenné službě.…

Monika Slunečková, červen 2017

V přednášce „Bible a člověk 21. století“ vysvětluje Monika studentům prvního stupně střední školy řadu faktů a širších souvislostí o knize, která je dnešní generaci méně známá. Bible je nejvíce překládanou knihou vůbec; stála i v popředí dramatických a určujících dějin našeho národa. Prezentace o Bibli patří mezi materiály zařazené na portál Rámcových vzdělávacích programů Národního ústavu pro vzdělávání. Studenti se díky kvalitnímu zpracování mohou dozvědět mimo jiné to,…

VIDEO: Pavel Kotouček, květen 2017

Poselství přednášky „Přátelství a láska“ je v tom, jak citlivá je lidská duše a jak velmi v životě potřebujeme jemné vazby důvěry, sounáležitosti a vzájemného ocenění. Pavel vysvětluje během přednášky žákům osmé třídy tyto skutečnosti z mnohých úhlů i s použitím vlastních zkušeností a příběhů ze života. Přednáška přirozeně dospěje i k tématu sexu a střídání partnerů. Pavel ukazuje mladým posluchačům, jaký dopad má rozchod intimních partnerů pro lidské já. Jako…

Jan Novák, duben 2017

Toto tříminutové video jsme pořídili na programu Jana Nováka pro šestou třídu ZŠ. V přednášce Jan provází třídu debatou o změnách životech dospívajících. Nevyhýbá se citlivým tématům a s velkým citem i přiměřenou autoritou zvládl tříhodinový program k velkému užitku všech přítomných. Podívejte se, jak povzbuzuje mladé posluchače k tomu, aby se nebáli nebýt součástí davu, nýbrž aby si vážili vlastní originality. Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

VIDEO: Jaromír Babka, březen 2017

Jaromír Babka získal své zkušenosti mezi lektory liberecké o. p. s. Maják, kde v minulosti řadu let přednášel. Poté, co se přestěhoval do Sobotky, a po pár letech přestávky začal od září 2016 s naší podporou opět působit na školách v širším regionu Mladé Boleslavi a okolí. Přednáška s tématikou „Sexualita“ pro 8. třídu je skutečným zážitkem. Jaromír dokáže s dětmi velmi mile a přívětivě komunikovat. Jeho slova zároveň míří přímo a jednoznačně k poselství zodpovědného…

Vánoční sbírka 2017

Vánoční sbírka 2017 měla sedm témat: pomoc české mladé generaci, dvojí pomoc chudým lidem v Bangladéši, pomoc chudým v Burkině Faso, pomoc rodinám v severní Indii a dvojí pomoc potřebným v Nepálu. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2017 s podrobným popisem jednotlivých témat. Milí příznivci a dárci,v předvánočním čase Vám již tradičně…

Martin Růžička, leden 2017

Ochrana nenarozeného života Naplánovat návštěvu přednášky Martina Růžičky bylo snadné. Martin má po sedmi letech vytrvalé práce termíny přednášek zamluvené školami na Litoměřicku nejméně na půl roku dopředu. Při mé návštěvě mluvil Martin ke studentům kvarty o ochraně nenarozeného života a využil přitom osvědčené materiály Národní iniciativy pro život. Během dvou hodin studenti sledují vývoj lidského jedince od početí až k porodu prostřednictvím slova, obrázků,…

Jan Novák, prosinec 2016

Jan Novák se lektorským dovednostem naučil od kolegů v libereckém Majáku o.p.s., kde od roku 2015 působí. Protože je jedním z nejmladších lektorů, které známe, ocenil možnost nejprve si každou přednášku několikrát poslechnout od zkušenějších lektorů a své první programy absolvovat pod jejich dohledem. V prosinci jsme navštívili Janův program pro sedmou třídu na téma „Krása“. Program trval tři vyučovací hodiny a byl plný zajímavých aktivit. Žáci plnili nejrůznější úkoly,…

Martin Stavjaník, prosinec 2016

Jednou z nejsilnějších „zbraní“ Martinovy přednáškové práce není mluvení, nýbrž naslouchání. Je to důležitý prvek v přednáškové práci všech dobrých lektorů a tvoří charakteristický rys jejich práce. Martin je v tom skutečný mistr. S Martinem jsem se tentokrát vydal na Střední gastronomickou školu, kterou on sám kdysi studoval. Studenty viditelně zaskočilo, když se dozvěděli, že lektor měl být kdysi také kuchařem a přitom krátce zavzpomínal na některé učitele, kteří na škole…

Ida Pencová, prosinec 2016

Jak být v pohodě se sourozenci? „Maminka se na mě a na bráchu dobu strnule dívala. Pak se beze slova otočila a někam odešla,“ vypráví Ida třídě čtvrťáků při besedě o sourozeneckých vztazích. „Já i brácha jsme z toho byli úplně paf. Zalezli jsme do svých pokojů a ani nedutali. Maminka za chvíli přišla, vytáhla dvě čokolády a každému jednu dala. To prý máte za to, že jste se JEDNOU konečně nehádali a pomohli si navzájem!“…