Patrik Müller, červen 2011

Základní škola v Turnově pozvala Patrika Müllera, aby pro osmou třídu a tři deváté uspořádal přednášku o náboženství a sektách. Patrik tak hovořil na toto téma během tří dvouhodinovek téměř ke stovce žáků. Přednáška se konala na konci školního roku a ještě ve ztížených podmínkách: díky rekonstrukci hlavní silnice ve městě je všechna doprava odkloněna pod okna školy. Byl slunečný den a ve třídách by se nedalo vydržet bez toho, že by se alespoň některými okny větralo. Přesto si…

Jitka Kultová, červen 2011

Tématem přednášek Jitky Kultové je prevence neplánovaných těhotenství. Na základní přednášku navazuje v té samé třídě následná beseda, která se koná vždy po týdnu. Ta už nepřináší nové informace. Je pouze prostorem k odpovědím na otázky, které si žáci mezitím připravili. A především je to prostor pro anketu, ve které mají děti za úkol vyjádřit svůj názor k některým modelovým otázkám týkajícím se tématu přednášky. Na konci června se dvě takové besedy konaly v devátých třídách v Blovicích.…

Martin Růžička, červen 2011

Přednáška Martina Růžičky s tématem partnerských vztahů byla adresovaná jedné z devátých tříd v Roudnici nad Labem. Martin přednáší třetím rokem. S přednáškami začínal ve svém regionu „na zelené louce“ a počáteční rozjezd nebyl úplně snadný. Postupně se ale jeho kalendář zaplnil poptávkami a nyní už musí i některé odmítat. Martin mi vysvětlil, že jeho přednášky získávají oblibu jedině tak, že si o nich učitelé řeknou mezi sebou.…

Miloslav Fanta, květen 2011

S přednáškou na téma „šikana“ cestoval Miloslav Fanta do jedné ze škol v mladoboleslavském okrese. Přednáška byla určena šesté třídě. Miloslav, kterého všichni známí nejmenují jinak než „Milda“, využívá při své přednášce širokou škálu osobních schopností, které výborně napomáhají navázat kontakt s posluchači. Milda je rozený komediant a vtipálek, k čemuž samozřejmě žáci na školách nemají nikdy daleko. Jeho veselý temperament se spojil s nebývalým karikaturistickým nadáním,…

Martin Stavjaník, květen 2011

Martin se specializuje především na dlouhodobější programy pro třídní kolektivy, které vytvářejí dostatečný prostor pro kvalitní navázání vztahu s dětmi. Přednáška v jedné z velkých zlínských škol na konci května ale patřila mezi „klasické“ tématické přednášky, které pokrývají poptávku ze strany škol. Tématem bylo sexuální zneužívání pro děti v osmé třídě. Přestože jde o klasickou přednášku, Martinovi to v ničem nebrání, aby ji formoval podle svého osobitého stylu, který se především snaží vytvořit kvalitní…

Ivo Neuvirt, duben 2011

Přednáška s tématem „Kdo jsem“ byla poslední ze série šesti přednášek v cyklu „Etické dílny“, které měl Ivo Neuvirt v deváté třídě základní školy jednoho z městeček na Ostravsku. Třída už lektora dobře znala a bylo vidět, že se na něj opravdově těší. „Tady už byli policajti a různý jiný,“ říkal mi o přestávce chlapec ze zadní lavice, „ale Ivoš je stejně nejlepší. On s náma mluví jako kamarád, tak normálně“. Podobně…

Vánoční sbírka 2011

Opět jsme vyhlásili Vánoční sbírku a našli jsme jednu zvláštní potřebu v každé zemi, ve které pracujeme. Děkujeme Vám všem, kdo jste nám přispěli pro jakoukoliv zemi! Níže uvádíme původní znění, jak jsme vyhlásili Vánoční sbírku 2011. Najdete zde především podrobný popis jednotlivých témat, ke kterým se Vánoční sbírka vztahovala. Milí přátelé,vyhlašujeme Vánoční sbírku pro některé zvláštní potřeby naší práce doma i v zahraničí. Prosím,…

Jitka Kultová, červen 2010

„To jsme rádi, že jste tady – oni to potřebují!“ Těmito slovy nás na základní škole v Blovicích přivítala třídní učitelka jedné z devátých tříd, kterou čekala přednáška o prenatálním vývoji člověka. Moderní a poměrně velká škola jakoby byla prodchnuta přívětivostí, se kterou Jitku Kultovou vítali učitelé i zástupci vedení školy. Dvouhodinová přednáška o prenatálním vývoji člověka je nabitá velkou škálou podrobných informací. Děti se zaujetím sledují…

Martin Růžička, květen 2010

Martinova práce na školách v Litoměřicích a dalších 3 městech v blízkém okolí se rozvinula nejprve pozvolným tempem. Nyní se mu ale otevírají dveře do škol v regionu stále více. Martin zpočátku hledal témata, která mu budou jako lektorovi vyhovovat a školám je může nejlépe nabídnout. Později absolvoval odborný kurs v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Nyní se jeho služba školám zaměřila na otázky jako: zdravá osobnost, vztahy v kolektivu a prevence…

Vánoční sbírka 2010

Již po sedmé jsme vyhlásili Vánoční sbírku a našli jsme jednu zvláštní potřebu v každé zemi, ve které pracujeme. Velkou naléhavost jsme vnímali zejména ve financování programu přednášek na českých školách (Zdravá mládež) a velmi nás potěšilo, že na naši výzvu reagovalo mnoho štědrých dárců. Děkujeme Vám všem, kdo jste nám přispěli pro jakoukoliv zemi! Níže uvádíme původní znění, jak jsme vyhlásili Vánoční sbírku 2010. Najdete…