Roman Kladivo, červen 2007

Roman Kladivo přednáší spolu s Patrikem Müllerem na školách v Liberci i v širším okolí. Přednášková činnost na půdě obecně prospěšné společnosti Maják založené Jednotou bratrskou v Liberci si v tomto regionu právem vytvořila dobrou pověst a dobré postavení na základních i středních školách. Mezi Patrikem a Romanem došlo k určité specializaci. Patrik je lektorem zejména pro základní školy, Roman se soustřeďuje na střední školy. Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou požádala Romana o přednášku…

Patrik Müller, květen 2007

Na jedné z libereckých základních škol přednášel Patrik Müller pro děti z osmé třídy na jedno ze svých nejoblíbenějších témat o sexuální výchově. Určitým zážitkem pro mne byl už vstup do školy a přivítání, kterého se nám dostalo od učitelského sboru. S nadsázkou bych to popsal jako „rozvinutý červený koberec“. Bylo vidět, že ve škole si Patrikovy práce skutečně cení, a nejsou sami. Patrikův kalendář je opravdu hustě popsaný termíny i na půl roku dopředu. Když jsem…

Petra Mecnerová, únor a duben 2007

Přednášky Petry Mecnerové našly otevřené dveře do škol ve Frýdku-Místku, v Ostravě a blízkém okolí. Petra přednáší především na základě konceptu Etických dílen, jehož autorkou je Eliška Krmelová. Je to určitým způsobem unikátní program, přinášející do škol nabídku besed na jedenáct etických témat. Program vychází z křesťanských hodnotových měřítek a přináší překvapivě živé a aktuální pohledy na důležité otazníky obyčejného života. Besedy pomáhají studentům a dětem, aby se ptali po tom, co v životě skutečně…

Z práce našich spolupracovníků na Moravě – březen 2006

V programu Zdravá mládež podporujeme v práci obdarované služebníky, kteří mají touhu přinést nové a pozitivní hodnoty do životů a srdcí mladých lidí a dětí v naší zemi. Naše vnímání světa a křesťanských hodnot nám nedovoluje nemít zájem a péči o cenné mladé lidi, kteří si ne vždy vědí rady s tím, co přináší život kolem nás. Tradičně patří k hlavním cestám k setkávání s mnoha mladými přednášková práce…

Návštěva z USA: Kurt Bjorklund ve školách a klubech v dubnu 2005

Kurt Bjorklund je mladým pastorem nedenominačního křesťanského společenství Ogden Church, Michigan, USA (www.ogdenchurch.org ). Jde o společenství, které pod jeho vedením změnilo za deset let svou podobu, umí oslovit ty, kdo nemají pro církev porozumění a vyrostlo z původních 120 členů k současné tisícovce. Kurtovo společenství jsem navštívil během svého pobytu v USA v dubnu 2004 na pozvání naší partnerské organizace International Needs (dříve I.N. Network) v USA.…

Soustředění lektorů 2005

Soustředění se odehrálo 7.–8. 4. 2005. V Černé Hoře jsme tímto způsobem strávili společně dva zajímavé dny už potřetí. Naše soustředění má několik cílů: tím hlavním je vytvořit nám všem prostor pro zastavení se, sdílení, osobní posílení do další práce a také budování našich vztahů. Někteří lektoři se dříve navzájem neznali a někteří navázali spolupráci až díky těmto setkáním. Tato soustředění přináší novou motivaci…

František Krampota, Chrudim 22. března 2005

Dlouhá série přednášek na středních školách v Chrudimi přivedla Františka během týdne tváří v tvář před 850 studentů a učňů. Přednášková série končila pozvánkou zájemců na odpoledne otázek a odpovědí 22. 3. a také pozvánkou na další zájmové akce, promítání filmů, dotýkajících se životních hodnot apod. ve spolupráci s mládeží sboru Církve bratrské. Navštívil jsem s Františkem dvě přednášky na Střední zdravotnické škole i odpoledne otázek a odpovědí. Na přednáškách byly přítomné i učitelky, které přednášky…

Martin Stavjaník, Prakšice 8. 3. 2005

Obec Prakšice ve zlínském regionu se tomu, kdo není místní, hledá špatně. Je to jedna z mnoha malých vesnic pár minut od Uherského Brodu, je však vybavená poměrně velkou školou, do které dojíždějí děti z okolí. Martin Stavjaník přijal v březnu 2005 pozvání na několik přednášek na téma „Šikana“ – hovořil v sedmé, osmé a deváté třídě. Martin se věnuje přednáškové práci na školách už čtvrtým rokem a občanské sdružení Unie Kompas získává…

Pavel Pabián, Vrchlabí 1. 12. 2004

Přednáška na učilišti ve Vrchlabí v listopadu 2004 patří pro Pavla k životu… Charakteristická se pro něj už stává i vzdálenost od domova – do Vrchlabí cestoval 4 hodiny. Škola projevila zájem o přednášky, jejichž ohlas překračuje hranice regionu. Atmosféra na učilištích také není prostředím, kde může přednášet každý, chce to své. Nouze, s kterou se lze v takovém prostředí mezi mladými lidmi setkat, je obrovská. Pavel navštívil toto učiliště po dvakrát vždy pro dvě…