Jitka Kultová, říjen 2016

Jitka Kultová navštěvuje školy v Plzni a okolí s tématem „Prenatální vývoj člověka a prevence nechtěného těhotenství“. Téma je určeno především 9. třídám. Jitka nejprve přijde do třídy na dvouhodinovou přednášku a zhruba po týdnu se vrací, aby s žáky o tématu ještě dvě hodiny diskutovala. Právě takovou diskuzi jsme v říjnu navštívili. V úvodu diskuze Jitka položí studentům otázku, co si pamatují z nedávné přednášky a co je zaujalo. Poté jim předloží dilema – právo…

Ivo Neuvirt, říjen 2016

Ivo Neuvirt přednáší na ostravských školách s podporou NMP už 11 let. Při našem prvním setkání před lety Ivo sám sebe označil za „chlapa od lopaty“. A přece se jeho činnost zapsala a stále zapisuje nesmazatelně do životů žáků a nachází skvělý ohlas u pedagogické veřejnosti v regionu. Ivo je na své přednášky pečlivě připraven, pokud jde o metodiku a prezentační materiály. Dává však studentům především sám sebe, přednáška vytváří široký prostor…

Monika Slunečková, říjen 2016

Monika Slunečková působí již několik let v Českých Budějovicích a okolí s přednáškami na témata holocaust, antisemitismus, Izrael a další podobné. V říjnu jsme navštívili její program pro českobudějovické gymnázium o období českých dějin zvaném hilsneriáda. Monika měla pro studenty připravený hodinový sestřih filmu Zločin v Polné. Jde o nové zdařilé zpracování události z konce 19. století, kdy byl z vraždy mladé ženy nepravdivě obviněn Žid Leopold Hilsner a během procesu s ním…

Petr Kadlec, říjen 2016

„Planeta Země byla u doktora,“ vypráví ilustrativní anekdotu Petr Kadlec, „a po všech vyšetřeních a testech se doktor zamyšleně zeptá: ‚A nemáte Vy náhodou lidi?‘“  Nacházíme se v přednášce o sektách a světových náboženstvích pro deváté třídy a Petr tímto humorným způsobem poukazuje na neustálé lidské směřování za něčím vyšším a zároveň vědomí jakési chatrnosti. Jsou to tři hodiny uvolněné atmosféry a interaktivní besedy o tom, čemu lidé na celém světě věří…

Soustředění lektorů 2016 – reportáž

Soustředění lektorů proběhlo 5.–7. 9. 2016 v Konferenčním centru Immanuel, které jako vždy poskytlo vynikající péči. Byl to dvanáctý ročník tradiční akce, kterou Nadace Mezinárodní potřeby pořádá pro lektory programu Zdravá mládež od roku 2003. Původně dvoudenní akce se rozrostla na třídenní a s letošními 66 účastníky (tři ze Slovenska) jsme se přiblížili hranici kapacity konferenčního centra. Cílem Soustředění lektorů je být službou pro lektory. Tito lidé přinášejí naději mezi mladé…

Vánoční sbírka 2016

Vánoční sbírka 2016 měla sedm témat: pomoc české mladé generaci, dvojí pomoc chudým lidem v Bangladéši, pomoc starším studentům na Filipínách, pomoc chudým v Indii a dvojí pomoc potřebným lidem v Nepálu. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2016 s podrobným popisem jednotlivých témat. Milí partneři a dárci, v předvánočním čase Vás zveme…

Velkoborský Šimon, prosinec 2015

Šimon Velkoborský přednáší s podporou Nadace Mezinárodní potřeby v Klatovech a přilehlém regionu od září 2015. Částečně přednášel již rok předtím, nyní mu podpora nadace umožňuje přednášet v mnohem větší míře. Přednášku s tématem Mezilidské vztahy vytvořil sám z několika různých zdrojů. Přednáška byla určena pro děti z osmých tříd. Dotýkala se otázek, které byly pro děti očividně smysluplné, protože Šimon měl po celou dobu plnou pozornost i živý ohlas.…

Ivo Neuvirt, listopad 2015

Přednáška na téma „Rodina“ Z průzkumů mezi žáky je téma rodiny a také vztahů v kolektivu to, co děti nejvíce zajímá. Případně trápí. Přednášky Iva Neuvirta pro dvě šesté třídy v tomto směru nezklamaly očekávání: že se otevřou otázky, které jsou pro děti často životně důležité. Ivo má přednášky dobře připravené a o většině důležitých pravd nechá děti diskutovat, případně vysloví svůj vlastní pohled až jako poslední. Nejprve se ptá…

Pavel Kotouček, listopad 2015

Témata besed: šikana a nebezpečí internetu Pavel Kotouček zahájil svou přednáškovou činnost v Letovicích a blízkém okolí „na zelené louce“ v roce 2012. Počáteční nedůvěra škol několik měsíců brzdila rozvoj jeho práce, dnes však jeho jméno důvěrně zná většina preventistů (kteří mají ve školách na starost primární prevenci) v širokém okolí. A další z nich Pavla kontaktují a ptají se, kdy bude moci přijet do jejich škol.…

Soustředění lektorů 2015 proběhlo

S radostí jsme se 2.–4. září 2015 ujali výsady otevřít již jedenáctý ročník soustředění lektorů, kterému se mezi účastníky přezdívá „lektorské lázně“. Padesát účastníků se sešlo v osvědčeném konferenčním centru Immanuel, aby strávili tři dny společenství, povzbuzení a vzájemné posily v jejich důležité službě. Soustředění se zaměřují na to, aby si kolektiv lektorů vyměnil vzájemné zkušenosti. Je tu mnoho panelových diskusí, praktických vstupů – a jak už to u takových akcí…