Lektor při debatě s žáky.

Příběh z ČR: Každý je výjimečný

V jedné třídě jsem měl besedu o zdravém sebevědomí. Hned na začátku programu jsem si všimnul jednoho chlapce. Byl celým třídním kolektivem doslova ‚vytlačen‘ na okraj. Všichni seděli vedle sebe, jediný on seděl tak, že mezi ním a dalším spolužákem bylo 8 židlí volných. Byl to smutný pohled. V jedné části programu měli žáci napsat tři věci, ve kterých jsou opravdu jedinečně obdarováni, co jim jde.…