Helena Komasová, prosinec 2014

Na přednášky Heleny Komasové o komunikaci jsem se vydal do menší obce v jižních Čechách, které vévodí moderní budova školy. Helena je zde velmi vítaným a pravidelným hostem. Téma komunikace je určeno pro žáky 8. tříd a je zapracované do širšího programu etických témat, které na každé škole Helena postupně probírá. Přestože Helena ve třídě stráví jen hodinu, je podivuhodné, kolik se za tuto chvíli stihne udát věcí. Jistě to souvisí s faktem, že děti už Helenu znají z mnoha…

Soustředění lektorů 2014

Soustředění lektorů 2014 zorganizovala Nadace Mezinárodní potřeby již podesáté a konalo se 1.–3. 9. 2014. Stejně jako loni se na organizaci podílela F-nadace. Do konferenčního centra Immanuel přijelo 51 lektorů, pracovníků s mládeží, příznivců této práce a dalších hostů, a poprvé jsme zde strávili tři dny místo obvyklých dvou.Díky prodlouženému soustředění jsme si mohli ještě více užít vynikající stravu a příjemné prostředí centra, zároveň bylo více času na rozhovory…

Každoroční Vánoční sbírka pro potřebné

Vánoční sbírka 2014

Vánoční sbírka 2014 měla čtyři hlavní body: pomoc mladým v naší zemi, dvojí pomoc chudým dětem v Bangladéši a pomoc chudým křesťanům v Ugandě. Díky velké štědrosti Vás, dárců, jsme mohli udělat radost mnohým!Níže uvádíme původní vyhlášení Vánoční sbírky 2014 s podrobným popisem jednotlivých témat. Milí přátelé,v předvánoční době Vás chceme opět pozvat k pomoci lidem, které možná nikdy nepotkáte, ale přece…

Radek Pospíšil, listopad 2013

Internet je pro dnešní děti často hlavní náplní volného času. Proto jsou besedy o nebezpečích číhajících na internetu mezi těmi nejžádanějšími. Radek Pospíšil to potvrzuje – školy v Kolíně a okolí si besedy na toto téma objednávají častěji než jiná témata. V listopadu jsem se byla podívat na dvě besedy pro páté třídy o internetu. Děti byly od samého začátku dvouhodinové besedy pozorné a visely Radkovi na rtech. Bylo vidět,…

Ida Pencová, říjen 2013

Ida Pencová jezdí na školy ve Varnsdorfu a okolí s besedami z cyklu Etických dílen. V půlce října jsem s ní navštívila dvě čtvrté a jednu 5. třídu v ZŠ Rumburk. Ve všech třídách byla Ida již nejméně potřetí a děti si ji dobře pamatovaly. Proto besedu vždy zahájila navázáním na předešlé téma – vztahy s rodiči: „Tak co od minula? Zkusili jste tu kouzelnou větu na rodiče?“ Děti se nadšeně hlásily a vyprávěly,…

Monika Slunečková, říjen 2013

Přednáška Moniky Slunečkové na střední zemědělské škole v Českých Budějovicích je důkazem toho, že třída plná studentů posledního ročníku může zaujatě poslouchat dvouhodinovou přednášku s dějepisným tématem od lektorky o generaci starší. Výklad popisoval moderní dějiny státu Izrael, což je bezpochyby napínavé téma o věcech a událostech dotýkajících se v důsledcích celého světa. Monika přednáší již několik let a ve školách v Českých Budějovicích je vítána. Se studenty z této přednášky se setkala již jednou…

Karla Mihatschová, říjen 2013

Podkrkonošská metropole Trutnov dlouho zůstávala bez stabilní lektorské práce. Karla Mihatschová je od loňského roku prvním místním pracovníkem, který školám nabízí etické programy na bázi Etických dílen. Jak se někdy stává, začátky byly z různých důvodů těžké, ale v současné době již přednášková práce běží dobře. Karla pro přednášky v současné době využívá osobitý formát: do jedné třídy se vrací každý měsíc a v jednohodinových cyklech pracuje s třídou…

Petra Stránská, říjen 2013

Přednášková práce Petry Stránské se od loňského roku rozvinula v regionu Královéhradecka. Navazuje na práci volnočasových klubů pro děti ve věku 10–15 let, které Petra založila ve Všestarech a v Nechanicích. V letošním roce tuto činnost korunoval dětský tábor s osmdesáti účastníky. Petra mi prozradila, že již nyní mají tolik přihlášek na tábor v příštím roce, že bude zcela naplněn. Obává se, že se na některé „její“ děti z klubů již nedostane. Přednášky v cyklu Etické…

Soustředění lektorů 2013

Soustředění pořádá a plně financuje Nadace Mezinárodní potřeby. Začátkem září se již tradičně uskutečnilo dvoudenní soustředění lektorů určené pro „naše“ lektory programu Zdravá mládež, lektory podpořené F-nadací (která se částečně podílela na programu) a další partnery či příznivce této přednáškové práce. V  konferenčním centru Immanuel se nás sešlo celkem 52. Po stručném představení všech účastníků jsme se vrhli na oblíbené tématické panelové diskuze. Probírali jsme zkušenosti ze začátků…

Petr Kadlec, září 2013

Petr Kadlec pracuje v programu Zdravá mládež v oblasti České Třebové a okolních měst od srpna 2012. Na základních školách i gymnáziích se jeho práce postupně dobře prosadila. S Petrem jsem navštívil přednášky pro dvě 7. třídy v blízkém Lanškrouně, kam Petr již nějakou dobu jezdí. Z reakcí pedagogů bylo patrné, že mají z jeho činnosti radost. Tématem přednášek byla „Bolest zvaná šikana“ a „Vážíš si svého těla, nebo ho…